Äldre konstapel (1 tjänst)

Utgivningsdatum 12.9.2022 15.18
Nyhet

Ålands polismyndighet lediganslår en (1) ordinarie tjänst som äldre konstapel.

Om tjänsten:

 • tjänsten tillsätts från och med 10.10.2022 eller enligt överenskommelse
 • tjänstens placering är för närvarande vid alarm- och ledningscentralen
 • prövotid kan komma att tillämpas
 • normal säkerhetsutredning kan med sökandens samtycke utföras (Säkerhetsutredningslag 2014/726)

Till arbetsuppgifterna hör att:

 • ta emot nödsamtal
 • ta emot och registrera, samt följa upp uppgifter, anmälningar och uppdrag, samt hantera dem eller förmedla dem vidare till patruller eller andra berörda
 • ansvara för upprätthållande av lägesbilden samt för uppdatering av information
 • fungera som stödfunktion för all övrig polisverksamhet, innehållande bland annat informationssökning, polisens register
 • utöva kundservice

Behörighetskrav

 • grundexamen för polis eller annan motsvarande utbildning
 • finskt medborgarskap

Vi förutsätter att du:

 • är öppen och ärlig
 • har gott ordningssinne
 • har god samarbetsförmåga
 • har förmåga att arbeta under ställvis pressade förhållanden

Vi värdesätter:

 • erfarenhet och kunskap ifråga om polisverksamhet

Vi erbjuder:

 • varierande uppgifter i en god arbetsmiljö
 • lön för närvarande 2 715,34 euro (exkl. allmänt lönetillägg och eventuella ålderstillägg)
 • utöver detta kan tillkomma ersättning för obekväm arbetstid
 • till tjänstemän vid Ålands landskapsregering betalas för närvarande ett allmänt lönetillägg om 121,24 €/månad

Ansökan


Välkommen med din ansökan som skall vara Ålands polismyndighet tillhanda senast 26.09.2022 kl. 16.00

Ansökan jämte sedvanliga handlingar riktas per post till
Ålands polismyndighet
PB 73
22101 Mariehamn

        eller per e-post till
        
[email protected]

Ansökningar som ankommer för sent eller tillställs polismyndigheten på annat sätt än vad som anges ovan kommer inte att beaktas, oavsett orsak.


Närmare information om tjänsten ges per telefon 018 527100 (växel) av överkonstapel Hanna Tainio eller polismästare Johan Pawli.

 

 

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet