Äldre konstapel (2 tjänster)

Utgivningsdatum 12.9.2022 15.48
Nyhet

Ålands polismyndighet lediganslår två (2) ordinarie tjänster som äldre konstapel.

Om tjänsten:

 • tjänsterna tillsätts från och med 10.10.2022 eller enligt överenskommelse
 • tjänsternas placering är för närvarande vid enheten för övervaknings- och utryckningsverksamhet
 • prövotid kan komma att tillämpas
 • normal säkerhetsutredning kan med sökandens samtycke utföras (Säkerhetsutredningslag 2014/726)

Till arbetsuppgifterna hör att:

 • upprätthålla och övervaka allmän ordning och säkerhet
 • utföra uppgifter i anknytning till förebyggande och utredning av brott och störningar
 • utföra summarisk förundersökning
 • utföra uppgifter som ålagts enheten i enlighet med förmans anvisningar och föreskrifter

Behörighetskrav

 • grundexamen för polis eller annan motsvarande utbildning
 • finskt medborgarskap

Vi förutsätter att du:

 • är öppen och ärlig
 • har gott ordningssinne
 • har god samarbetsförmåga
 • har förmåga att arbeta under ställvis pressade förhållanden

Vi värdesätter:

 • förmåga att se nya lösningar och handlingsmodeller inom polisverksamheten
 • erfarenhet och uppdaterad kunskap inom övervaknings- och utryckningsverksamheten
 • i kraft varande maktmedelslicens

Vi erbjuder:

 • varierande uppgifter i en god arbetsmiljö
 • lön för närvarande 2 715,34 euro (exkl. allmänt lönetillägg och eventuella ålderstillägg)
 • dessutom kan ersättningar för obekväm arbetstid tillkomma
 • till tjänstemän vid Ålands landskapsregering betalas för närvarande ett allmänt lönetillägg om 121,24 €/månad

Ansökan

Välkommen med din ansökan som skall vara Ålands polismyndighet tillhanda senast den
26.09.2022 kl. 16.00

Ansökan jämte sedvanliga handlingar riktas per post till

Ålands polismyndighet
PB 73
22101 Mariehamn

        eller per e-post till
        
[email protected]

Ansökningar som ankommer för sent eller tillställs polismyndigheten på annat sätt än vad som anges ovan kommer inte att beaktas, oavsett orsak.


Närmare information om tjänsten ges per telefon 018 527100 (växel) av enhetschef Henrik Hagelberg.
 

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet