Äldre konstapel

Utgivningsdatum 20.2.2024 14.06
Nyhet

Ålands polismyndighet lediganslår en ordinarie tjänst som äldre konstapel.

Om tjänsten:

 • tjänsten tillsätts från och med 1.5.2024 eller enligt överenskommelse
 • placering för närvarande vid brottsbekämpningsenheten
 • prövotid kan komma att tillämpas
 • normal säkerhetsutredning kan med sökandens samtycke utföras(Säkerhetsutredningslag 2014/726)

Till arbetsuppgifterna hör att:

 • självständigt inom ramen för givna befogenheter utföra förundersökning och polisundersökning
 • utföra uppgifter som ålagts enheten i enlighet med förmans anvisningar och föreskrifter

Behörighetskrav

 • grundexamen för polis eller annan motsvarande utbildning
 • finskt medborgarskap

Vi förutsätter att du:

 • har förmåga att arbeta självständigt
 • är driven och har förmåga att slutföra angivna uppgifter
 • har god kommunikationsförmåga och har lätt att formulera dig i skrift
 • är intresserad av att lära dig nya saker

Vi värdesätter:

 • erfarenhet av brottsutredning eller förbehandling
 • förmåga att utveckla och förbättra befintliga verksamhetsprocesser

Vi erbjuder:

 • utmanande arbetsuppgifter
 • självständigt arbete
 • lön för närvarande 2 836,12/ mån (exkl. allmänt lönetillägg, och eventuella uppgifts- eller ålderstillägg) 
 • dessutom kan ersättningar för obekväm arbetstid tillkomma
 • till tjänstemän vid Ålands landskapsregering betalas för närvarande ett allmänt lönetillägg om 121,24 €/månad

Ansökan

 • Välkommen med din ansökan som skall vara Ålands polismyndighet tillhanda senast den 19.3.2024 kl. 16.00

Ansökan jämte sedvanliga handlingar riktas per post till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn, eller per e-post till [email protected]

Ansökningar som ankommer för sent eller tillställs polismyndigheten på annat sätt än vad som anges ovan kommer inte att beaktas, oavsett orsak.
Närmare information om tjänsten ges per telefon 018 527100 (växel) av enhetschef, kommissarie Christoffer Ahlfors.

Offentlig kungörelse sv Ålands polismyndighet