Beslut om förfarande gällande utfärdande av varning för skogsbrand

Utgivningsdatum 6.7.2021 11.36
Nyhet

Varning för skogsbrand utfärdas och dras tillbaka från den tidpunkt som kontinuerligt anges på Meteorologiska Institutets hemsida.

Landskapsregeringen har den 24 juni 2021 beslutat förordna Ålands Polismyndighet att utfärda varning för skogsbrand i landskapet Åland.
Meteorologiska Institutet utför kontinuerligt beräkningar gällande hur stor risken för bränder i skog och mark är för tillfället. Risken beskrivs i ett index och när detta index överstiger värdet 3.9 utfärdas varning för skogsbrand genom att detta meddelas på institutets hemsida. Varningen utfärdas också gällande Åland. 

För att underlätta förfarandet och undvika missförstånd och olika information gällande utfärdandet av varning för skogsbrandvarning gällande landskapet Åland beslutar Ålands Polismyndighet att varning för skogsbrand utfärdas och dras tillbaka från den tidpunkt som kontinuerligt anges på Meteorologiska Institutets hemsida https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar.

Länk till Metorologiska Institutets hemsida om rådande varningsläge hittas också på Landskapsalarmcentralens hemsida www.alarm.ax.

Mariehamn den 6 juli 2021

Johan Ehn,
Tf Alarmmästare 
 

Offentlig kungörelse sv Ålands polismyndighet