En hel del från natten till llördagen

Utgivningsdatum 4.6.2022 15.12
Nyhet

Under natten till lördagen registreades ett flertal trafikärenden och störande beteenden. I övrigt var det många glada examensfirare i farten.

 

I Mariehamn framfördes en personbil i en hastighet av 67 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.

I Jomala påträffades ett obesiktat fordon i trafik. Även var av fordonets fyra däck tre i strid med bestämmelserna. Fordonets registerskyltar avlägsnades, och föraren delgavs böter för två fall av trafikförseelse.

I Jomala framfördes en personbil i en hastighet av 67 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.

I Mariehamn delgavs en personbilsförare böter för två fall av trafikförseelse, efter att fordonet haft däck som var i strid med bestämmelserna samt för att föraren underlät att använda bilbälte under färden.

I Mariehamn stannades också en traktor för kontroll. I traktorn fanns det fler personer än vad som var tillåtet. Färden för passagerarna upphörde, och föraren delgavs böter för trafikförseelse.


I Mariehamn har fyra mopedförare delgivits böter under kvällen. Två av förarna har underlåtit att iaktta den fordonsbestämda körhastigheten. I de två andra fallen har konstruktionsändringar på mopederna resulterat i att de klassas som lätta motorcyklar, vilket förarna inte haft tillräcklig körrätt för att få framföra. Förarna misstänks för bland annat olovlig körning och äventyrande av trafiksäkerheten. Båda förare har delgivits interimistiska körförbud, och deras körkort har omhändertagits. Mopedernas registerskyltar avlägsnades.

Flertalet anmälningar har inkommit under natten gällande störande musik från fordon. Tre personer delgavs därav böter för ordningsförseelse, efter att ha de stört den allmänna ordningen genom att föra oljud. 
Polisen övervakade också krogstängningen i Mariehamn under småtimmarna. Två överförfriskade personer har avlägsnats från olika krogar, och ett mindre tumult kunde avstyras innan det eskalerade. I övrigt var det många glada examensfirare i farten.
I Jomala greps en person på basen av polislagen för att skydda mot brott och störande beteende, efter att ha uppviglat till bråk vid två olika tillfällen. 

 

Nyheter Polisens förebyggande arbete Trafik sv Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet