Fokus på trafikövervakning

28.5.2021 8.44
Nyhet

Under onsdagen och torsdagen har flertalet personer bötfällts som en följd av trafikövervakning.

Under onsdagskvällen den 26.5 övervakades hastigheter och polispatrullen skrev böter för två fall av trafikförseelse och ett fall av äventyrande av trafiksäkerheten. En paketbilsförare körde 67km/h på Södersundavägen i Jomala, där hastighetsbegränsningen är 50km/h. På Lemlandsvägen i Jomala, där hastighetsbegränsningen är 70km/h körde en personbilsförare 87km/h och en annan 97km/h.


Under torsdagen den 27.5 övervakades genomfartstrafiken mellan Sjukhusvägen och Uppgårdsvägen i Mariehamn. Fem fordonsförare bötfälldes för underlåtenhet att iaktta förbudsmärket körning med motordrivet fordon förbjudet. Bötessumman blev 100€ för samtliga förare. I Mariehamn ertappades en person för olovlig körning för fjärde gången under ett års tid. Föraren till personbilen fick en böteslapp på 42 dagsböter. I Jomala mötte en polispatrull en fordonsförare som körde 76 km/h på Hammarlandsvägen där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Föraren delgavs en böteslapp på 14 dagsböter för överhastighet. På Södersundavägen i Jomala misstänks en person för flertalet trafikbrott efter att framfört tillkopplad släpvagn som inte besiktigats samt underlåtit att surra varorna som transporterades på vagnen. Paketbilsföraren hade även fått anmärkning angående bilens skick i den senaste besiktningen och patrullen kunde konstatera att bristerna inte åtgärdats.
 

Nyheter Nyheter sv Ålands polismyndighet
trafik
trafikbrott
Ålands polismyndighet