Överkonstapel

Utgivningsdatum 20.2.2024 13.40
Nyhet

Ålands polismyndighet lediganslår en ordinarie tjänst som överkonstapel.

Om tjänsten

 • tjänsten tillsätts från och med 8.4.2024 eller enligt överenskommelse
 • för närvarande placerad vid brottsbekämpningsenheten
 • prövotid kan komma att tillämpas
 • normal säkerhetsutredning kan med sökandens samtycke utföras 
 • (Säkerhetsutredningslag 2014/726)

Till arbetsuppgifterna hör för närvarande att

 • leda, övervaka, planera och delta i gruppens verksamhet
 • verka som personaladministrativ förman för gruppen
 • verka som förman för underrättelseverksamheten och det internationella sambandet
 • aktivt arbeta för goda kontakter med externa samarbetsmyndigheter/organisationer inom området
 • fungera som sambandsperson för, samt delta i informatörsverksamheten
 • fungera som sambandsperson för, samt delta i verkställande av utförandet av hemliga tvångsmedel
 • fungera som sambandsperson för, samt delta i verkställande av bevisprovokation genom köp
 • verka som utredare

Behörighetskrav

 • polisunderbefälsexamen eller annan motsvarande utbildning
 • finskt medborgarskap

Vi förväntar oss att du

 • har god ledarskaps- och samarbetsförmåga
 • har förmåga att arbeta under ställvis pressade förhållanden
 • har förmåga att vägleda gruppen och slutföra uppgifter som ankommer på utredare och gruppchef
 • är aktiv, initiativtagande och utvecklingsinriktad
 • är öppen och ärlig
 • är flexibel i förhållande till arbetstider
 • har förmåga att prioritera och motivera

Vi värdesätter

 • tidigare erfarenhet av brottsutredning och gruppchefsskap
 • kunskap och erfarenhet av spaningsverksamhet och ledning av dylik.
 • kunskap och erfarenhet av hemliga tvångsmedel, hemliga metoder och verkställande av dylika.
 • kunskap och erfarenhet av informatörsverksamhet och bevisprovokation genom köp
 • kunskap och erfarenhet av underrättelseverksamhet och användande av internationella kunskapsnätverk

Vi erbjuder

 • varierande arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö
 • lön för närvarande 3 038,63/ mån (exkl. allmänt lönetillägg, och eventuella uppgifts- eller ålderstillägg) 
 • ersättningar som tillkommer för obekväm arbetstid
 • till tjänstemän vid Ålands landskapsregering för närvarande ett allmänt lönetillägg om 121,24 €/månad

Ansökan

 • Välkommen med din ansökan som skall vara Ålands polismyndighet tillhanda senast 19.3.2024 kl. 16.00

Ansökan jämte sedvanliga handlingar riktas per post till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn eller per e-post till [email protected]
Ansökningar som ankommer för sent eller tillställs polismyndigheten på annat sätt än vad som anges ovan kommer inte att beaktas, oavsett orsak.

Närmare information om tjänsten ges per telefon 018 527100 (växel) av kommissarie Tommy Thörnroos.
 

Offentlig kungörelse sv Ålands polismyndighet