Överkonstapel

Utgivningsdatum 20.2.2024 13.55
Nyhet

Ålands polismyndighet lediganslår en ordinarie tjänst som överkonstapel.

Om tjänsten:

 • tjänsten tillsätts 8.4.2024 eller enligt överenskommelse
 • för närvarande placerad vid enheten för övervaknings- och utryckningsverksamhet
 • prövotid kan komma att tillämpas
 • normal säkerhetsutredning kan med sökandens samtycke utföras(Säkerhetsutredningslag 2014/726)

Till arbetsuppgifterna hör för närvarande:

 • uppgifter som ankommer på gruppchef och fältchef enligt arbetsordning, samt ansvar för att dessa uppgifter blir effektivt och ändamålsenligt utförda
 • att ansvara för genomförandet av summarisk förundersökning som ankommer på gruppen
 • att övervaka, planera och utföra förebyggande verksamhet och övervakning i enlighet med gruppens målsättningar
 • att verka som personaladministrativ förman för gruppen
 • utföra av förman givna andra uppgifter

Behörighetskrav

 • polisunderbefälsexamen eller annan motsvarande utbildning
 • finskt medborgarskap

Vi förväntar oss att du:

 • har god ledarskaps- och samarbetsförmåga
 • har förmåga att arbeta under ställvis pressade förhållanden
 • är aktiv, initiativtagande och utvecklingsinriktad
 • är öppen och ärlig

Vi värdesätter:

 • tidigare erfarenhet av ledning av operativ fältverksamhet
 • fältcheflicens
 • uppdaterade kunskaper gällande de verksamhetsmodeller som används inom den operativa fältverksamheten.

Vi erbjuder:

 • varierande arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö
 • lön för närvarande 3 038,63/ mån (exkl. allmänt lönetillägg, och eventuella uppgifts- eller ålderstillägg) 
 • ersättningar som tillkommer för obekväm arbetstid
 • till tjänstemän vid Ålands landskapsregering betalas för närvarande ett allmänt lönetillägg om 121,24 €/månad

Ansökan

 • Välkommen med din ansökan som skall vara Ålands polismyndighet tillhanda senast den 19.3.2024 kl. 16.00

Ansökan jämte sedvanliga handlingar riktas per post till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn eller per e-post till [email protected]

Ansökningar som ankommer för sent eller tillställs polismyndigheten på annat sätt än vad som anges ovan kommer inte att beaktas, oavsett orsak.

Närmare information om tjänsten ges per telefon 018 527100 (växel) av enhetschef, kommissarie Henrik Hagelberg.
 

Offentlig kungörelse sv Ålands polismyndighet