Överkonstapel

Utgivningsdatum 14.7.2022 9.38
Nyhet

Ålands polismyndighet lediganslår en ordinarie tjänst som överkonstapel.

Om tjänsten

 • tjänsten tillsätts 1.9.2022 eller enligt överenskommelse
 • för närvarande placerad vid brottsbekämpningsenheten
 • prövotid kan komma att tillämpas
 • normal säkerhetsutredning kan med sökandens samtycke utföras (Säkerhetsutredningslag 2014/726)

Till arbetsuppgifterna hör för närvarande att

 • leda, övervaka, planera och delta i gruppens verksamhet
 • verka som personaladministrativ förman för gruppen
 • inom sin egen verksamhet upprätthålla den externa och interna kommunikationen mellan polismyndighetens verksamhetsområden, samt med de nätverk som den egna verksamheten berör
 • verka som utredare
 • verka som undersökningsledare i vissa ärenden

Behörighetskrav

 • polisunderbefälsexamen eller annan motsvarande utbildning
 • finskt medborgarskap

Vi förväntar oss att du

 • har god ledarskaps- och samarbetsförmåga
 • har förmåga att arbeta under ställvis pressade förhållanden
 • har förmåga att vägleda gruppen och slutföra uppgifter som ankommer på utredare och gruppchef
 • är aktiv, initiativtagande och utvecklingsinriktad
 • är öppen och ärlig

Vi värdesätter

 • tidigare erfarenhet av brottsutredning och gruppchefsskap

Vi erbjuder

 • varierande arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö
 • lön för närvarande 2 909,22/ mån (exkl. allmänt lönetillägg, och eventuella uppgifts- eller ålderstillägg) 
 • ersättningar som tillkommer för obekväm arbetstid
 • till tjänstemän vid Ålands landskapsregering för närvarande ett allmänt lönetillägg om 121,24 €/månad

Ansökan

Välkommen med din ansökan som skall vara Ålands polismyndighet tillhanda senast 

 • 12.08.2022 kl. 16.00

Ansökan jämte sedvanliga handlingar riktas per post till

 • Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn

        eller per e-post till

Ansökningar som ankommer för sent eller tillställs polismyndigheten på annat sätt än vad som anges ovan kommer inte att beaktas, oavsett orsak.
Närmare information om tjänsten ges per telefon 018 527100 (växel) av kommissarie Christoffer Ahlfors.

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet