Överkonstapel

Utgivningsdatum 23.5.2023 14.06
Nyhet

Ålands polismyndighet förlänger ansökningstiden för en ordinarie tjänst som överkonstapel. Tidigare ansökningar till den aktuella lediganslagna tjänsten tas i beaktande i det förlängda ansökningsförfarandet.

Om tjänsten

 • tjänsten tillsätts 21.8.2023 eller enligt överenskommelse
 • för närvarande placerad vid brottsbekämpningsenhetens förbehandling
 • prövotid kan komma att tillämpas
 • normal säkerhetsutredning kan med sökandens samtycke utföras (Säkerhetsutredningslag 2014/726)

Till arbetsuppgifterna hör för närvarande att

 • leda, övervaka, planera och delta i gruppens verksamhet
 • verka som personaladministrativ förman för gruppen
 • inom sin egen verksamhet upprätthålla den externa och interna kommunikationen mellan polismyndighetens verksamhetsområden, samt med de nätverk som den egna verksamheten berör
 • verka som undersökningsledare

Behörighetskrav

 • polisunderbefälsexamen eller annan motsvarande utbildning
 • finskt medborgarskap
 • Vi förväntar oss att du
 • har god ledarskaps- och samarbetsförmåga
 • kan framställa juridiskt korrekta beslut inklusive motiveringar i en förundersökning
 • har förmåga att arbeta under ställvis pressade förhållanden
 • har goda personalledarfärdigheter och förmåga till ledarskap av daglig verksamhet
 • har förmåga att se helheter, samt kunna fatta beslut
 • är aktiv, initiativtagande och utvecklingsinriktad
 • är öppen och ärlig


Vi värdesätter

 • tidigare erfarenhet av brottsutredning och gruppchefsskap
 • uppdaterad kunskap om förundersökning och straffprocessrätt

Vi erbjuder

 • varierande arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö
 • lön för närvarande 2 974,68/ mån (exkl. allmänt lönetillägg, och eventuella uppgifts- eller ålderstillägg) 
 • ersättningar som tillkommer för obekväm arbetstid
 • till tjänstemän vid Ålands landskapsregering betalas för närvarande ett allmänt lönetillägg om 121,24 €/månad

Ansökan

Välkommen med din ansökan som skall vara Ålands polismyndighet tillhanda senast 
19.6.2023 kl. 16.00

Ansökan jämte sedvanliga handlingar riktas per post till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn eller per e-post till [email protected]

Ansökningar som ankommer för sent eller tillställs polismyndigheten på annat sätt än vad som anges ovan kommer inte att beaktas, oavsett orsak.


Närmare information om tjänsten ges per telefon 018 527100 (växel) av kommissarie Christoffer Ahlfors.
 

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet