Övervakning, narkotikabrott och störande av hemfrid

28.4.2021 14.36
Nyhet

Under natten mellan tisdag och onsdag sysselsatte bland annat temaövervakning, anmälningar från allmänheten och brott som uppdagades i samband med ordningsövervakning polisen.

Polisen övervakade hastigheter enligt landsomfattande temaövervakning. Trafiken på Långnäsvägen i Lumparland under natten ledde inte till åtgärder. Hastighetsmätningar med radar i Björsby korsning på Nya Godbyvägen ledde till två överhastigheter. En omkörning på 90-väg där fordonet kom upp i 109 km/h, böter för trafikförseelse delgavs. Den andra överhastigheten skedde i korsningsområde var begränsning om 70 km/h gäller, hastigheten mättes till 96 km/h. 10 dagsböter delgavs föraren som ytterligare fick 70 Euro i ordningsbot då fordonet var försett med dubbdäck. Sedan den 15/4 är det inte längre tillåtet att använda dubbdäck på allmänna vägar.

Polisen kallades två vändor till södra Mariehamn där hemfriden stördes i ett lägenhetskomplex. Polisens första förmaning om att sköta sig lyckades inte och andra besöket ledde till polislagsgripande. Ärende gällande hemfridsbrott har registrerats och utretts. 

Polisen fortsatte under natten att patrullera södra delarna av Mariehamn och påträffade personer som granskades i ett parkområde. Narkotika påträffades och omhändertogs av polispatrull, böter delgavs. Missbrukaren erbjöds hjälp gällande vård men nekade till erbjudandet. I samma område uppdagades ett rattfylleri. I detta fall också gällande droger, polispatrullen misstänkte bruk av cannabis vilket kunde påvisas med analys av saliv. Blodprov, indragen körrätt och kallelse till formellt förhör.

Under kvällen hade några yngre grabbar på stan blivit rädda efter att ha erbjudits droger i centrum av Mariehamn. Föräldrar ringde polisen vars patruller gjorde vad de kunde för att hitta de misstänkta personerna, utan att lyckas denna gång tyvärr. Helt rätt att ringa polisen. 

Rådjuren har de senaste nätterna använt asfaltsvägarna flitigt. Detta har lett till ett flertal hjortdjurskollisioner där polis och jägarkår bistått med avlivning och spårning av skadade djur. 
 

Nyheter sv Ålands polismyndighet
narkotika
rådjur
trafikövervakning
Ålands polismyndighet