Vikariat som överkonstapel

12.1.2022 15.22
Nyhet

Ålands polismyndighet lediganslår ett vikariat som tf överkonstapel.

Om tjänsten:

 

 • vikariat för tiden 01.02.2022 - 31.12.2022
 • tjänstens placering är för närvarande vid övervaknings- och utryckningsenheten
 • prövotid kan komma att tillämpas
 • normal säkerhetsutredning kan med sökandens samtycke utföras (Säkerhetsutredningslag 2014/726)

 

Till arbetsuppgifterna hör för närvarande:

 • uppgifter som ankommer på fältchef enligt arbetsordning
 • att ansvara för att de uppgifter som ankommer på gruppen blir effektivt och ändamålsenligt utförda
 • att ansvara för genomförandet av summarisk förundersökning som ankommer på gruppen
 • att övervaka, planera och utföra förebyggande verksamhet och övervakning i enlighet med gruppens målsättningar
 • att vid behov verka som personaladministrativ förman och gruppchef för gruppen
 • utföra av förman givna andra uppgifter


Behörighetskrav

 • polisunderbefälsexamen eller annan motsvarande utbildning
 • finskt medborgarskap

 

Vi förväntar oss att du:

 • har god ledarskaps- och samarbetsförmåga
 • har förmåga att arbeta under ställvis pressade förhållanden
 • är aktiv, initiativtagande och utvecklingsinriktad
 • är öppen och ärlig

 

Vi värdesätter:

 • tidigare erfarenhet av ledning av operativ fältverksamhet
 • i kraft varande fältcheflicens

 

Vi erbjuder:

 • varierande arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö
 • lön för närvarande 2 909,22/ mån (exkl. allmänt lönetillägg, och eventuella uppgifts- eller ålderstillägg) 
 • ersättningar som tillkommer för obekväm arbetstid
 • till tjänstemän vid Ålands landskapsregering betalas för närvarande ett allmänt lönetillägg om 121,24 €/månad


Ansökan

Välkommen med din ansökan som skall vara Ålands polismyndighet tillhanda senast 
26.1.2022 kl. 16.00.


Ansökan jämte sedvanliga handlingar riktas per post till
Ålands polismyndighet
PB 73
22101 Mariehamn

        eller per e-post till
        
[email protected]

Ansökningar som ankommer för sent eller tillställs myndigheten på annat sätt än vad som anges ovan kommer inte att beaktas, oavsett orsak. 
Närmare information om tjänsten får du per telefon av enhetschef, kommissarie Henrik Hagelberg tel. 018 527100 (växel).
 

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet
arbetsplatsannonser
Ålands polismyndighet