Asealan elinkeinolupa -hero -sv

Näringstillstånd i vapenbranschen

Tillstånd att idka näring i vapenbranschen meddelas och återkallas av Polisstyrelsens vapenförvaltning. Ansök om tillstånd med en skriftlig ansökan.

Förutsättningarna för beviljande av tillstånd för näringstillstånd inom vapenbranschen fastställs i Skjutvapenlagen. Tillstånd kan beviljas en fysisk eller juridisk person som uppfyller kraven i lagen. Näringsverksamheten för den som beviljats tillstånd ska helt eller delvis bestå av ett eller flera näringar i vapenbranschen.

Om du är anställd hos en vapennäringsidkare ska du ha tillstånd för hantering av vapen och skjutförnödenheter i ditt arbete. Vapenhanteringstillstånd meddelas och återkallas av polisinrättningen.

Asiakkaan kädessä kynä, jolla allekirjoittaa piirtolevylle.

Näringstillstånd i vapenbranschen -generell info

Idkande av näring inom vapenbranschen

Enligt skjutvapenlagen är näring som kräver tillstånd följande

  1. handel med, utbyte, förvaring och uthyrning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler
  2. reparation, tillverkning, ändring och modifiering av skjutvapen och vapendelar i kommersiellt syfte
  3. förmedling av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler
  4. ordnande av transport av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler inom Finland samt ordnande av sådan överföring, utförsel eller införsel som avses i skjutvapenlagen,
  5. tillverkning av patroner och särskilt farliga projektiler i kommersiellt syfte.

Polisstyrelsens vapenförvaltning ger information om hur man ansöker om näringstillstånd i vapenbranschen via e-post [email protected]

Förutsättningarna för beviljande av tillstånd för näringstillstånd inom vapenbranschen fastställs i Skjutvapenlagen. Tillstånd kan beviljas en fysisk eller juridisk person som uppfyller kraven i lagen. Näringsverksamheten för den som beviljats tillstånd ska helt eller delvis bestå av ett eller flera näringar i vapenbranschen.

Om det i verksamheten finns avsikt att hantera eller förvara

  • skjutvapen
  • vapendelar
  • patroner 
  • särskilt farliga projektiler

för att beviljas tillstånd måste polisinrättningen på förvaringsplatsen godkänna förvaringsutrymmena som säkra. Här beaktar näringsverksamhetens art och omfattning. 

Hae asealan elinkeinolupaa -haitarin johdanto

Ansök om näringstillstånd i vapenbranschen

Ansök om tillstånd med en skriftlig ansökan från Polisstyrelsens vapenförvaltning.

Den som ansöker om tillståndet ska underteckna ansökan. Om du ansöker om tillstånd som privatperson ska du underteckna ansökan själv. En ansökan för en juridisk person, till exempel olika bolag, undertecknas av den person eller de personer som har namnteckningsrätt. Om namntecknarna ännu inte har märkts i handels- eller föreningsregistret, påvisa namnteckningsrätten med ett utdrag ur sammanslutningens mötesprotokoll. 

Kontakta Polisstyrelsens vapenförvaltning ([email protected]) innan du ansöker om tillstånd för att undvika eventuella felaktigheter i ansökan.

Hae aselan elinkeinolupaa -haitari