Myndighetssamarbete och övervakning

26.9.2021 11.06
Nyhet

Polisen har de senaste dagarna gett handräckning till andra myndigheter samt övervakat och gjort ingripanden gällande trafikärenden och allmän ordning och säkerhet.

Polisen arbetade under fredagen med ett par handräckningar som andra myndigheter begärt. Handräckningarna utfördes enligt begäran.

Trafikövervakning har utförts och bland annat kontrollerades några mopedbilar under fredagskvällen efter inkommen anmälan om misstänksamt beteende. Vid kontroll var allt till synes i sin ordning, förarna blåste 0,00 i polisens alkometer, och lämnade en trolig förklaring till det avvikande beteendet.

Under natten till lördag greps en person i Mariehamn på basen av polislagen då denne var oförmögen att ta vara på sig själv. Personen var kraftigt berusad.

Under natten till söndag greps en person på basen av polislagen då denna förorsakade störning på allmän plats i Mariehamn och trots uppmaningar vägrade avlägsna sig från platsen. Personen greps därför för skydd mot brott och störande beteende.

I övrigt har polisen aktivt utfört trafikövervakning och anordnat trafikkontroller under helgen.

Nyheter Nyheter sv Ålands polismyndighet
allmän ordning
myndighetssamarbete
trafikbrott
Ålands polismyndighet