Länkstig

Gör brottsanmälan hero ax

Gör brottsanmälan

Brottsanmälan är en anmälan till polisen om ett eventuellt brott. Vem som helst kan göra brottsanmälan. Du kan göra brottsanmälan till polisen på vilken ort som helst. I regel är polisen skyldig att ta emot brottsanmälan.

En elektronisk brottsanmälan vidarebefordras till den utredande polisen. I vissa fall gör polisen brottsanmälan på gärningsplatsen.

För att inleda en förundersökning behöver polisen en så noggrann beskrivning som möjligt av vad som har skett och vilka parterna är. 

Polisman som är tekniker undersöker brandplats med ansiktsmask på ansiktet.

Tee rikosilmoitus - rikosilmoitus on lähtökohta tutkinnalle -sv

Brottsutredning börjar med brottsanmälan

Du kan göra brottsanmälan i polisens nättjänst eller genom att besöka en polisstation vid en tidpunkt då brottsanmälningar tas emot.

Obs! Det finns inga utskrivbara brottsanmälningsformulär på Poliisi.fi -webbplatsen.

Polisen tar inte emot brottsanmälningar per telefon, om kunden kan göra brottsanmälan via kanaler där polisen kan identifiera kunden. Att medvetet lämna felaktiga upplysningar till polisen är straffbart. 

Ringa nödnumret 112 när du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen eller när du vet eller befarar att det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljön.

Polisen tar inte emot brottsanmälningar dygnet runt. I brådskande fall där polisen behövs på plats tas anmälningar emot på natten. Elektronisk brottsanmälan är inte tillgänglig på natten kl. 22.45-06. 

Om du misstänker att kriminella har fått tag på dina nätbankskoder är det synnerligen viktigt att du omedelbart kontaktar din bank. 

Du når polisen per telefon under polisstationens öppettider. Samtalen kopplas till servicejouren, som även betjänar kunder på plats. Därför kan det förekomma dröjsmål i telefontjänsten. 

Vid behov kan offret ta med sig en stödperson. Du kan fråga om avgiftsfria utbildade stödpersoner bland annat från Brottsofferjouren.

Tee rikosilmoitus - rikosilmoitusta varten tarvittavat tiedot haitari -sv