Länkstig

Gör brottsanmälan hero ax

Gör brottsanmälan

Brottsanmälan är en anmälan till polisen om ett eventuellt brott. Vem som helst kan göra brottsanmälan. Du kan göra brottsanmälan till polisen på vilken ort som helst. I regel är polisen skyldig att ta emot brottsanmälan.

En elektronisk brottsanmälan vidarebefordras till den utredande polisen. I vissa fall gör polisen brottsanmälan på gärningsplatsen.

För att inleda en förundersökning behöver polisen en så noggrann beskrivning som möjligt av vad som har skett och vilka parterna är. 

Polisman som är tekniker undersöker brandplats med ansiktsmask på ansiktet.

Tee rikosilmoitus - rikosilmoitus on lähtökohta tutkinnalle -sv

Brottsutredning börjar med brottsanmälan

Du kan göra brottsanmälan i polisens nättjänst eller genom att besöka en polisstation vid en tidpunkt då brottsanmälningar tas emot.

Obs! Det finns inga utskrivbara brottsanmälningsformulär på Poliisi.fi -webbplatsen.

Då ärendet inte är brådskande rekommenderar polisen att brottsanmälan i första hand görs elektroniskt, om möjligt. För att kunna inleda en förundersökning behöver polisen en beskrivning av vad som har hänt och vem saken gäller. Ge de begärda uppgifterna så exakt som möjligt.  

Polisen ska kunna försäkra sig om anmälarens identitet. I e-tjänsten använder kunden till exempel sina bankkoder för att identifiera sig och kan då uträtta sina ärenden datasäkert. I polisens e-tjänst finns det noggranna anvisningar för hur en brottsanmälan ska upprättas.

Ringa nödnumret 112 när du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen eller när du vet eller befarar att det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljön.

Polisen tar inte emot brottsanmälningar dygnet runt. I brådskande fall där polisen behövs på plats tas anmälningar emot på natten. Elektronisk brottsanmälan är inte tillgänglig på natten kl. 22.45–06. 

Om du misstänker att kriminella har fått tag på dina nätbankskoder är det synnerligen viktigt att du omedelbart kontaktar din bank. 

Du når polisen per telefon under polisstationens öppettider. Samtalen kopplas till servicejouren, som även betjänar kunder på plats. I telefontjänsten kan det uppstå köer och telefonledes går det inte att lika grundligt ta emot anmälningarna.

Vid behov kan offret ta med sig en stödperson. Du kan fråga om avgiftsfria utbildade stödpersoner bland annat från Brottsofferjouren.

Tee rikosilmoitus - rikosilmoitusta varten tarvittavat tiedot haitari -sv