Länkstig

Hur behandlas en brottsanmälan? ax

Hur behandlas en brottsanmälan?


Polisen för in brottsanmälan i informationssystemet för polisärenden. Om du gjort en elektronisk brottsanmälan överför polisen den till informationssystemet för polisärenden. Överföringen kan ta några dagar eller en vecka beroende på handläggningssituationen. 

Polisman undersöker en glasbit efter spår på ett undersökningsbord.

 

Till exempel försäkringsbolag behöver ofta en kopia av brottsanmälan för att handlägga ärendet. Ett kvitteringsmeddelande från e-tjänsten är inte en kopia av en brottsanmälan. Du kan hämta en kopia från polisstationens jour under öppettiderna eller via tjänsten Suomi.fi. Om du gör brottsanmälan på polisstationen, kan du samtidigt be om en kopia.  
När ärendet införs i polisens informationssystem får brottsanmälan ett nummer. Numret är viktigt, eftersom man hittar uppgifterna relaterade till ärendet med det. Numret finns upptill på kopian av brottsanmälan. 

Numret anges i formatet 5830/R/12345/20. Det första numret är polisinrättningens nummer och bokstaven R anger att det är fråga om en brottsanmälan. Det följande numret med fem siffror är det egentliga numret för anmälan och det sista numret står för anmälningsåret. Förvara numret med tanke på eventuell senare skötsel av ärendet. 

Brott utreds där de har begåtts


I regel utreds anmälda brott av polisen på gärningsorten. Även en annan polisenhet kan utreda ett brott. Du kan göra brottsanmälan på vilken polisstation som helst, varefter den mottagande polisen vidarebefordrar ärendet till den utredande polisenheten. Vid polisinrättningarna har brottsutredningen ofta indelats i avdelningar och grupper som utreder olika slags brott. 

Innan brottsutredningen påbörjas bedömer polisen om det finns skäl att misstänka brott. Alla anmälda brott leder inte till förundersökning. Det kan till exempel vara fråga om ett privaträttsligt tvistemål eller ett annat ärende som inte är ett brott. 

Utöver brottsutredning dvs. förundersökning bedriver polisen polisundersökning, bland annat utredning av dödsorsak, brandorsaksutredning, undersökning för att hitta en försvunnen person och kontroll av näringsförbud. 

Polisens kontaktuppgifter för tips

Till tjänsten Suomi.fi 

Ytterligare information om behandling av brott finns på Åklagarmyndighetens webbplats 

Hur behandlas en brottsanmälan Läs mera ax

Läs mera


Utöver brottsutredning dvs. förundersökning bedriver polisen polisundersökning. Ytterligare information om utredning av: