Länkstig

polisen.ax nättjänstens tillgänglighetsförklaring

Polisen.ax tillgänglighetsförklaring


Detta tillgänglighetsförklaring gäller Polisen.ax-tjänsten och utarbetades den 22.12.2020.

Uppdaterades 09.06.2021.

Tjänsten är föremål för lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga onlinetjänster måste vara tillgängliga.

Tillgänglighetsstatus av digital tjänst


Uppfyller tillgänglighetskraven på nivå A helt och delvis på nivå AA.

Icke-tillgängligt innehåll

 

2. Oproportionell börda

  • Polisens vägledning och övervakningsdokument uppfyller inte tillgänglighetskraven. De nyaste kan beställas från polisstyrelsens register, de äldre har sparats på sidorna med hänsyn till principen om orimlighet.

 

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav

 

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister

  • Enstaka illustrationsbilder saknar alt-text. Detta har upptäckts och vi instruerar dem som publicerar innehållet.
  • Alt-texten på RSS-flödesikonen saknas. Gäller hela plattformen och leverantören har informerats om problemet.
  • Excel-formulären som är avsedda för anmälningar av näringsidkare på vapenbranschen uppfyller inte tillgänglighetskraven. De är maskinläsbara och därför inte till alla delar läsbara med skärmläsare. 
  • Publikationer som publicerades före 2018 uppfyller inte tillgänglighetskraven.
  • Polisens verksamhets- och ekonomiplaner, resultatavtalshandlingar, bokslut och verksamhetsberättelser som publicerades före 2018 uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Märkte du brist på tillgänglighet i vår tjänst?

Berätta till oss så gör vi vårt bästa att åtgärda problemet.

Ge respons på tillgänglighet med ett formulär.

Respons gällande tillgänglighet som polisen mottagit registreras i polisens ärendehanteringssystem. Vi svarar på respons om tillgänglighet och förfrågningar utan dröjsmål, dock senast två veckor efter att vi kontaktats. Om begäran om information i ett format som uppfyller tillgänglighetskraven gäller omfattande digitalt serviceinnehåll kan vi förlänga svarstiden med två veckor. Vi informerar användaren av tjänsten som lämnat begäran om tilläggstiden. 

Tillsynsmyndighet


Om du märker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, ge först feedback till oss, webbplatsadministratören. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller inte får svar alls inom två veckor, kan du rapportera det till södra Finlands regionala myndighet.

Webbplatsen för södra Finlands regionala statliga myndighet förklarar i detalj hur anmälan kan göras och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
Telefonväxel 0295 016 000

Registratorskontoret
[email protected]

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Postadress: PB 150, 13101 Tavastehus

Vi arbetar för att förbättra tillgängligheten


Vi är fast beslutna att förbättra tillgängligheten för digitala tjänster.

Polisen har uppgraderat sin onlinetjänst för att säkerställa teknisk tillgänglighet. Samtidigt har innehållet målmedvetet redesignats för att vara tydligt och för att svara på användarens frågor.

Vi kommer att fortsätta att utveckla innehåll och upprätthålla teknisk tillgänglighet.

Vi övervakar tekniskt webbplatsens integritet och efterlevnad av tillgänglighetskraven.

Vi utbildar och instruerar innehållsförläggare att omsätta tillgänglighet i praktiken.

Vi välkomnar feedback som bidrar till tillgängligheten på våra sidor.

Vi tillhandahåller support för användare för vilka digitala tjänster inte är tillgängliga


Polisens rådgivningstjänst kan hjälpa till med allmänna brådskande frågor via telefon och chatt.

Varje polisenhet och servicepunkt hjälper om det behövs.

Om du vill diskutera tillgänglighet, vänligen kontakta polismyndigheten.