Länkstig

polisen.ax nättjänstens tillgänglighetsförklaring

Polisen.ax tillgänglighetsförklaring


Detta tillgänglighetsförklaring gäller Polisen.ax-tjänsten och utarbetades den 22.12.2020. Tjänsten är föremål för lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga onlinetjänster måste vara tillgängliga.

Status för tillgänglighet för digitala tjänster


Uppfyller tillgänglighetskraven på nivå A helt och delvis på nivå AA.

Ej tillgängligt  innehåll

 

2. Orimlig börda

  • Polisens vägledning och övervakningsdokument uppfyller inte tillgänglighetskraven. De nyaste kan beställas från polisstyrelsens register, de äldre har sparats på sidorna med hänsyn till principen om orimlighet.

 

3. Webbplatsen är ännu inte helt kompatibel

 

  • Observerat: Alt-öppningspilar saknar alt-text.

Oåtkomligt innehåll och dess brister

  • Det finns en nedåtpil bredvid orden i den övre navigeringen. Alt text saknas. Problemet är redan listat för reparation och kan endast göras av plattformsleverantören.
  • Enskilda stockfoton saknar alt-text. Ärendet har instruerats och vi rekommenderar innehållsutgivare.
  • Excel-formuläret för vapenhandlardeklarationer uppfyller inte kraven på tillgänglighet. De är maskinläsbara direkt i systemet och kan därför inte läsas i sin helhet av en skärmläsare.

Märkte du brist på tillgänglighet i vår tjänst?


Låt oss veta så gör vi vårt bästa för att åtgärda det.

Ge feedback om tillgänglighet på formuläret.(tjänsten ännu ej tillgänglig)

Tillsynsmyndighet


Om du märker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, ge först feedback till oss, webbplatsadministratören. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller inte får svar alls inom två veckor, kan du rapportera det till södra Finlands regionala myndighet.

Webbplatsen för södra Finlands regionala statliga myndighet förklarar i detalj hur anmälan kan göras och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
Telefonväxel 0295 016 000

Registratorskontoret
[email protected]

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Postadress: PB 150, 13101 Tavastehus

Vi arbetar för att förbättra tillgängligheten


Vi är fast beslutna att förbättra tillgängligheten för digitala tjänster.

Polisen har uppgraderat sin onlinetjänst för att säkerställa teknisk tillgänglighet. Samtidigt har innehållet målmedvetet redesignats för att vara tydligt och för att svara på användarens frågor.

Vi kommer att fortsätta att utveckla innehåll och upprätthålla teknisk tillgänglighet.

Vi övervakar tekniskt webbplatsens integritet och efterlevnad av tillgänglighetskraven.

Vi utbildar och instruerar innehållsförläggare att omsätta tillgänglighet i praktiken.

Vi välkomnar feedback som bidrar till tillgängligheten på våra sidor.

Vi tillhandahåller support för användare för vilka digitala tjänster inte är tillgängliga


Polisens rådgivningstjänst kan hjälpa till med allmänna brådskande frågor via telefon och chatt.

Varje polisenhet och servicepunkt hjälper om det behövs.

Om du vill diskutera tillgänglighet, vänligen kontakta polismyndigheten.