Länkstig

polisen.ax nättjänstens tillgänglighetsförklaring

Tillgänglighetsutlåtandet av webbtjänsten Polisen.ax


Ålands polismyndighet strävar efter att säkerställa tillgängligheten på deras webbtjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.
Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen polisen.ax.


Tjänstens fullgörandestatus


Webbplatsen är delvis förenlig med krav på WCAG 2.1 -riktlinjerna på A- och AA-nivå. Exempel på bristande förenlighet och undantag förtecknas nedan.


Tjänstens otillgängliga innehåll


En utomstående organisation (Eficode Oy) har utfört en bedömning av webbplatsen i januari 2022. Det här utlåtandet bereddes i samband med bedömningen.
Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av:

 1. Bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
 2. Oproportionell börda


1. Bristande förenlighet med lagen 306/2019


Tjänsten har vissa brister på tillgängligheten. De mest kritiska problem ska tillrättas så fort som möjligt.
Beskrivingar av alla kända brister finns nedan. Om du upptäcker ett problem som inte finns med på listan, ta gärna kontakt med oss. 
Relevanta WCAG-kriterier är specifierade i samband med beskrivningar av särskilda brister.


Förstoring av text


Vissa av visuella elementen på webbplatsen skalas inte snyggt när man ändrar enbart storleken av text till 200 % större än normalt. (WCAG 1.4.4)


Skalbarhet


Vissa visuella element på webbplatsen skalas inte snyggt på en skärm som är 320 CSS-pixlar bred (WCAG 1.4.10)

Kontrast


Det finns några brister i kontrasterna mellan text och bakgrund, samt i kontrasterna mellan UI-komponenter och grafiska element, som till exempel platshållartexten i sökrutan och streckena mellan nyheter. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)


Synligt fokus


Alla element har inte ett tydligt visuellt fokus när man änvänder tangentbordet för att navigera webbplatsen, till exempel i webbplatsens huvudmeny på en mobil enhet. (WCAG 2.4.7)

Textalternativ


Det finns brister i textalternativ till de visuella elementen, vilket gör att användare med skärmläsare inte får tillräckligt med information om dem.

 • Bildlänken med logotyp indikerar inte att den tar användaren till framsidan på webbplatsen. (WCAG 1.1.1)
 • Vissa UI-element saknar textaltenativ helt eller syftet med elementet förklaras inte tillräckligt tydligt. (WCAG 1.1.1, 2.4.4, 3.2.4)
 • I vissa fall upprepar textalternativet det som också sägs i textform i samma sammanhang. (WCAG 1.1.1)
 • Sajten har bildlänkar vars text matchar beskriver bilden som används istället för syftet med länken. (WCAG 1.1.1, 2.5.3)
 • Webbplatsen har visuella element som använder textalternativ på finska oavsett webbplatsens språk. (WCAG 1.1.1, 3.1.2)
 • Webbplatsen har bilder som har onödiga textalternativ. (WCAG 1.1.1)
   

Rubriker


Blidlänken med webbplatsens logotyp använder en rubrik på h1-nivå, vilket gör att samtliga sidor på webbplatsen innehåller flera rubriker på h1-nivå. (WCAG 1.3.1)


Formelement


Etiketterna till sökrutorna på framsidan är inte programmatiskt kopplade ihop med sökrutor. (WCAG 1.3.1)

Element som man blir fast i


Användare av skärmläsare kan ibland fastna i webbplatsens dialoger med mobila enheter. Användare med mobila enheter som navigerar webbplatsen med ett tangentbord tas tillbaka till hopplänken från innehållet efter att ha använt hopplänken. (WCAG 2.1.2, allmän tillgänglighet)
Ordningen som påverkar betydelsen
Användare med skärmläsare och tangentbord tas igenom innehållet i mobilmenyn även när menyn är stängd. (WCAG 1.3.2)


PDF-formulär


Följande observationer gjordes på tjänstens PDF-formulär:

 • De obligatoriska fälten i formulären är inte alltid markerade som obligatoriska. (WCAG 3.3.2)
 • Verktygstipsen till vissa element beskriver inte tillräckligt tydligt sammanhanget och vilken typ av information man ska mata in. (WCAG 3.3.2)
 • Alla titlar på formulären är inte programmatiskt markerade som titlar. (WCAG 1.3.1)
 • Formulären meddelar inte vilken organisation har publicerat formuläret i textform, till exempel med logotypens textalternativ eller på något annat sätt. (WCAG 1.1.1)
 • Det finns brister med bokmärken på formulären: ibland finns det ett mycket stort antal av dem, deras ordning är på vissa ställen ologisk, deras ordning följer inte alltid ordningen på formulärets innehåll och några av bokmärkena repeteras flera gånger. (WCAG 2.4.5)
 • Formulärens sidfot ingår inte alltid i dokumentets kodstruktur. Dessutom fungerar länkar i sidfoten inte alltid som länkar. (WCAG 1.3.1)
 • Vissa formulär har tomma element som kan göra det långsammare att fylla i formulären och orsaka förvirring. (WCAG 1.3.1)
 • En del av textstycken i formulären är programmatiskt uppdelade i flera delar, vilket kan göra att skärmläsaren slutar läsa mitt i meningen. (WCAG 1.3.1)
 • Instruktionerna mellan elementen kan lätt gå obemärkt för användaren av skärmläsaren. (allmän tillgänglighet)
 • En del av texterna i formulären presenteras i en ganska liten teckenstorlek (9 pt). (allmän tillgänglighet)

2. Oproportionell börda


Här kan man ange innehållet för vilka undantaget om oproportionell börda (enligt artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102) tillfälligt gäller.


3. Innehållet omfattas inte av lagen


Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 gäller inte kartor.


Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande


Detta utlåtande har upprättats den 13 juni 2022. 
Utlåtandet baserar sig på en bedömning utfört av en utomstående sakkunnigorganisation (Eficode Oy) om hur webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.


Respons och kontaktuppgifter


Har du upptäckt ytterligare brister på tillgängliheten på webbplatsen? Vi vill gärna höra om det och vi ska göra vårt yttersta för att tillrätta bristerna.
Ta kontakt med e-postadress [email protected] .
Ålands polismyndighet har ansvar över tillgängligheten och responshanteringen på webbplatsen polisen.ax.
Tillsynsmyndighet enligt lagen är Regionförvaltningsverket i Södra Finland som utövar tillsyn över fullgörandet av skyldigheter och iakttagandet av krav.
 

Uppföljningsförfarande


Kontakta oss om du vill påtala brister på tillgängligheten på webbplatsen. 

Ge respons på tillgänglighet med ett formulär.
Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svaret du har fått, eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 
På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter


Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi 
[email protected] 
Telefonnummer (växeln) 0295 016 000

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten 


Vi är fullständigt engagerade i att förbättra tillgängligheten på våra digitala tjänster och vi kommer att tillrätta de upptäckta bristerna så fort som möjligt.