Länkstig

Uppgifter och verksamhet ax hero

Uppgifter och verksamhet

Polisens uppgift är att trygga människors säkerhet och den allmänna ordningen under alla omständigheter och tider. Polisen förebygger och utreder brott samt för dem till åtalsprövning. 

Polisbil med blåljusen på i Mariehamns sjökvarter vid stranden.