Polisen i sociala medier

Polisen i sociala medier

Vi informerar om polisens arbete i sociala medier.  Vi strävar också efter snabb kommunikation på våra kanaler, om det till exempel hjälper våra följare att undvika trafikstockningar eller främjar säkerheten.

En smarttelefon i en polis hand. På skärmen ett porträtt av konstapeln.

Diskussionsregler på polisens kanaler i sociala medier

Du kan diskutera med oss, ställa frågor och komma med kritik. Gör det sakligt, kränk inte andra eller deras integritetsskydd. Argumentera faktabaserat. Administratörerna modererar flödet och svarar på en del frågor. Vi får så många frågor att vi inte kan svara på alla.

På polisens kanaler är det förbjudet att

  • skälla ut andra, svära och bete sig rasistiskt
  • uppvigla till brott
  • publicera hatmeddelanden riktade mot personer, organisationer, länder eller folkslag
  • marknadsföra varor och tjänster
  • ta ställning till religiösa och politiska frågor
  • dela inlägg som kan vara brott enligt strafflagen, till exempel ärekränkning eller spridande av information som kränker privatlivet. 

Inlägg som kränker människovärdet, uppviglar till brott, är rasistiska eller i övrigt olämpliga och strider mot god sed kan raderas. 

En användare som upprepade gånger bryter mot kommunikationsreglerna på polisens kanaler kan uteslutas. Skribenten underrättas inte om att ett meddelande raderats eller användaren uteslutits.

Vi kommenterar inte fall som hör till privatlivet. Skicka inte heller egna eller andras personuppgifter till oss via sociala medier, utan använd polisens säkra kontaktkanaler, såsom nättjänsten och -tipset.