Länkstig

Elektronisk anslagstavla hero

Elektronisk anslagstavla för Ålands polismyndighet

Från och med den 1 juni 2018 ska myndigheter på Åland ha en elektronisk anslagstavla på sin webbplats. Den elektroniska anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Den kan användas för all typ av information som måste delges under en viss tid, t.ex. kungörelser och lediga tjänster.

Två poliser står uniformerade på en gata i Mariehamn.