Länkstig

Information om nättjänsten

Information om polisen.ax nättjänst och användningsvillkor

Polisen.ax nättjänst erbjuder information on polisens verksamhet samt hjälper allmänheten på nätet. För nättjänsten på polisen.ax ansvarar Ålands polismyndighet.

Vi publicerar innehåll på svenska.
Vid användning av tjänsterna på polisen.ax, finns följande verksamheter kopplat.

Service

 

 • Startsida – Startsidan hittas nyhetsflöde och pressmeddelanden. Via startsidan ses polisens centrala tema, uppgifter och verksamhet.
 • Beställningstjänst- Alla kan beställa polisens pressmedelanden till sin e-post.
 • Mediaservice – Media representanter kan beställa önskade Polisen.ax – pressmeddelanden.
 • Sök – Nättjänstens interna söktjänst hjälper att hitta svar. 
 • Karta – På polismyndighetens sida syns bild på karta. Genom att trycka på kartan förflyttas du till Google karta för orientering till polismyndighetens verksamhetsplats.
 • Återkoppling -  Via återkopplingsformulär kan du sända frågor och återkoppling. Behandling av återkoppling sker under tjänstetid. Vi svarar inom två veckor om återkopplingsinformation är ifylld. Undvik att sända säkerhetsskyddad information via återkopplingsformulär.
 • Nättips – Via nätttips kan man via internet lämna iakttagna misstänkta ärenden och innehåll. Om du behöver polisens omedelbara hjälp, ring nödnummer 112. Med nättips sänder du säkerhetsskyddad information via formuläret.
 • Polisens elektroniska tjänst – Genom dessa nätsidor kan du på nätet göra tillståndsansökning och tidsbokning. Läs instruktionerna först. Polisens elektroniska tjänst använder en annan plattform.
 • Social media – På våra sidor syns flöden från polisens sociala media. Våra sidor sänder inte spårdata till sociala median. Polisens officiella sociala medias konton och kanaler kan granskas via polisen.ax/social media.
 • Tjänsteärenden -  Om du vill göra ett officiellt tjänsteärende, sänd  ärendet via post till polismyndigheten, kontaktuppgifter hittas på denna webbplats.

Webbläsare och terminaler


Sidorna är responsiva och skalas enligt använd den termial som används. Sidorna fungerar bäst om man använder uppdaterad programvara.
Om sidorna ej fungerar bra på din terminal, vänligen ger återkoppling via återkopplingsformuläret. Vänligen informera om operativsystem och webbläsare, så kan vi hantera ärendet snabbare.

Filnedladdningar och läsarapplikationer


För pdf-filer behöver behövs Adobe Acrobat Reader -program, som kan laddas ner gratis från internet. I sidorna kan också finnas infällda nätsändningar och sparade videoinspelningar. De öppnas som en ström från en separat server i ett format som stöds av din terminal.
Nättjänsten erbjuder nyhetsservice via RSS-service.


Tillgänglighet


Polisen har förnyat sina webbsidor, så att sidorna servar alla. Sidornas tekniska egenskaper uppfyller tillgänglighetskriterierna.
Se polisen.ax tillgänglighetsredogörelse


Användningsvilkor och användning av cookies


Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Cookies kontrollerar webbläsarens webbinformation på en webbplats och samlar inte in eller lagrar personlig information eller användarinformation.
Genom att fortsätta använda webbplatsen aktiveras cookies. Du kan blockera cookies från din webbläsare, men webbplatsen kanske inte fungerar optimalt.


Analys


Polisen.ax webbsidor samlar information via Valtoris Vana-analys program. Polisen.ax använder informationen för utveckling av nättjänsten. Vid sidornas användning samlas följande generella uppgifter

 • Öppnade sidor
 • Tid
 • IP-adress
 • Webbläsare och operativprogram.

Upphovsrätt till text, bilder och annat innehåll


Användning och länkning till webbplatsens textmaterial är tillåten i sammanhang med god praxis. Vi hoppas att källinformationen kommer att vara polis eller mer specifikt. Polisen har rättigheterna till texten och bilderna som publiceras på webbplatsen. Användning av bilder på webbplatsen kräver tillstånd. Bilder får inte manipuleras eller ändras.

Användning av material eller bilder är förbjudet

 • för kommersiella, politiska ändamål som en valkampanj eller för religiösa ändamål
 • olämpligt eller strider mot god sed.


Behandling av personuppgifter


Polisen kommer att behandla den personliga information som du tillhandahåller noggrant och lagligt. Vi säkerställer korrekt dataskydd. Vi lagrar endast kontakt och annan information från användaren som kan användas för att svara på användarkontaktförfrågningar, frågor eller annan återkoppling. För varje sådan tjänst finns ett registeruttalande för användaren av tjänsten.
Se hantering av personuppgifter inom polisen

Sociala tillägg


Vi har länkar och anslutningar till webbplatser från tredje part samt så kallade sociala plugin-program som Twitter användargränssnitt. på webbplatsen som underhålls av plugin-program från tredje part som laddas ner från sina egna servrar till tjänster. Webbplatsen skickar inte information om sina besökare via sociala tillägg.

På sidorna där service erbjuds av applikationer av tredje part skall tillämpas på tredje parts användning och andra villkor.

Laglig reservation


I webbplatsens innehåll gör vi allt för att säkerställa informationens noggrannhet och aktualitet.

Polisen är inte ansvarig för skada orsakad av tekniska fel eller material som är kopplat till webbplatsen som publiceras av tredje part.

Polisen förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren samt webbplatsens innehåll och layout.