Andra tjänster hero ax

Andra tjänster

Utöver brotts- och tillståndsärenden arbetar polisen med många andra typer av ärenden. Rådgivning och vägledning är en del av vårt arbete. 

Vi behandlar varje år en stor mängd hittegods. Vid hittegodsärenden ska man vända sig till den lokala polisinrättningen. 

Många tjänster sker i samarbete med andra myndigheter. 

Uniformerad polisman gående bort från en trafikolycka.