Pouta-palvelu sv

Skicka material till polisen med Pouta-tjänsten

Polisen har ett ständigt ökande behov av att hantera olika elektroniska material i utredningar och underrättelse. Pouta-tjänsten har grundats för att sköta, möjliggöra, effektivera och underlätta dessa uppgifter. För att förverkliga Pouta-tjänsten har vi har fått stöd av EU:s fond för inre säkerhet.

Med hjälp av Pouta-tjänsten publicerar polisen temporära mappar för informationsinsamling på internet vilka syns som en webbsida för användare. Via webbsidan kan du skicka bilder, videor och annat material till polisen. Enskilda medborgare, publik vid stora evenemang, företag eller samfund kan förmedla material. 

Webbsidan finns tillgänglig endast då informationen samlas in, efter det syns den inte längre. Det material som sparats i tjänsten raderas automatiskt senast 30 dagar efter att de sparats.
Man har fäst särskild uppmärksamhet vid dataskyddet och datasäkerheten i Pouta-tjänsten. Det material som tas emot hanteras enligt skyldigheterna för dataskydd samt bedömningskriterierna för säkerheten av molntjänster. 

Utomstående användare har inte möjlighet att se innehållet i mapparna. När materialet har sänts kan sändaren inte se sitt eget insända material och kan inte heller radera det.

Du kan verifiera tjänstens autenticitet via länken som börjar pouta.poliisi.fi. Om du betvivlar autenticiteten i ett meddelande som du fått kan du kontakta den polisenhet som utreder ärendet.