Brott huvudsida hero -ax

Brott

Över 800 000 brott kommer till polisens kännedom årligen.  Vi ger också råd om hur du kan gardera dig mot brott och hur du kan förebygga dem. 

Du kan anmäla brottet på polisens Elektroniska tjänster.  Vi håller brottsoffret underrättat om anmälningens handläggning och informerar om stöd för brottsoffer.

Var och en har rätt att anmäla ett brott till polisen. Polisen är skyldig att ta emot anmälan och att utreda om ett brott har begåtts.

Polisman som är tekniker gräver i marken på en brottsplats med handskar på händerna.