Körkort och körkortstillstånd hero

Körkort och körkortstillstånd

Ålands polismyndighet beviljar körkort och körkortstillstånd på Åland. Du behöver lämna in ansökan om körkortstillstånd till polisen personligen. Ansökan kan inte göras via nättjänsten.


Du kan hämta det beviljade körkortstillståndet på Åland enbart från Ålands polismyndighet.
 

Händer håller ett åländskt körkort kategori B

Hur länge är körkortet giltigt och vilka bilagor behövs?

Hur länge är körkortet giltigt och vilka bilagor behövs?

Körkort som nu beviljas är giltiga antingen i 5 år eller 10 år. Giltighetstiden beror på inom vilken behörighetsgrupp körkortet beviljas. 

Kraven på vilka bilagor som ska bifogas till körkortsansökan beror på bland annat hurudant körkort du ansöker om, samt din ålder.