Länkstig

Service och handläggningstider ax hero

Serviceavgifter och handläggningstider

Största delen av polisens tjänster är gratis för allmänheten. Till exempel upprätthållande av allmän ordning och säkerhet och polisens förundersökningar av brott finansieras med allmänna medel. 

De flesta anmälningarna och tillstånden är däremot avgiftsbelagda. Avgifterna fastställs årligen av Ålands landskapregering.

Polisens tillståndssekreterare ger passet till en kund.