Serviceavgifter och betalning-ax

Serviceavgifter och betalning

Avgiften ska i regel betalas när ansökan lämnas in. Avgiften är den samma för bifalls- och avslagsbeslut. Avgiften kan återbetalas endast om avgiften har uppburits utan grund, av skäl som beror på myndigheten.

Du kan betala med de flesta betalkorten och med kontanter vid polisens serviceställen. Även Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort (debit/kredit) mottas. American Express eller Diners Club mottas inte. 

Om du betalar ansökan på nätet kan du skriva ut kvittot direkt efter betalning eller senare genom att logga in på nättjänsten igen. Ditt kvitto sparas i tjänster i 24 månader. 

Läs mer om polisens avgifter Ålex (ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer ÅFS 134/2023).