Pass, identitetskort, körkort och övriga tillstånd

Pass, identitetskort, körkort och övriga tillstånd

Pass och identitetskort utfärdas av polisen. Du kan ansöka och betala ansökan elektroniskt via nättjänsten. Då du ansöker elektroniskt, meddelar programmet om ansökan kräver besök hos polisen. Det beviljade passet eller identitetskortet kan på Åland hämtas enbart från polisstationen i Mariehamn. 

Tillfälligt pass kan på Åland beviljas enbart under öppethållningstiderna.

Körkort och körkortstillstånd beviljas på Åland av polisen. Du behöver besöka polisen personligen då du ansöker om tillståndet. Ansökan kan inte göras via nättjänsten. Det beviljade tillståndet hämtas på Åland enbart från polisstationen i Mariehamn.

Polisens-tillståndsexpert-ger-passet-till kunden

Övriga tillstånd och övervakning

Polisen beviljar körkort villkorat med alkolås samt taxikort (yrkeskörtillstånd). Dessutom övervakar polismyndigheten också körhälsan och meddelar körförbud i bland annat trafikbrottsärenden. 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljas av polismyndigheten. Ansökan görs med ett personligt besök hos polisen. Då du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, behöver du bifoga till ansökan ett särskilt intyg från läkare.