Behandlingstider ax

Behandlingstider


Handläggningstiden för polisens tillstånd varierar enligt ärendegrupp från en dag till flera veckor.

Polisen fastställer uppskattade handläggningstider för de viktigaste ärendegrupperna. Handläggningstiden gäller en normal situation då ansökan är komplett och alla bilagor är bifogade. Sökanden måste enligt lagen vara lämplig för att beviljas det sökta tillståndet.

Ärendegrupper och handläggningstider


Vapentillstånd

 

  • Vapentillstånd, 1 månad
  • Vapentillstånd (intervju ingår), 1,5 månader
  • Parallelltillstånd, motsvarande som ovan

Tillstånd inom säkerhetsbranschen

 

  • Alla tillstånd (t.ex. godkännande som ordningsvakt, väktare och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter), 2 veckor

Resedokument

 

  • Pass och identitetskort, vid ett serviceställe för tillstånd, 1 dag
  • Pass och identitetskort, förenklat förfarande, 2 dagar 

Observera att tillstånden har en separat leveranstid utöver behandlingstiden.  

Mer information om leveranstider t.ex. för pass och identitetskort hittar du på sidan under Leverans av pass och på sidan för Leverans av identitetskort.