Leverans av pass -ax

Leverans av pass


Passet levereras i allmänhet till avhämtningsstället inom 5–8 vardagar. Visa försändelsekoden och legitimera dig på avhämtningsstället. Det är också möjligt att ge fullmakt åt en person som avhämtar passet.

Kontrollera i god tid före resan att ditt pass är giltigt. Observera att det kan vara flera veckors kö till våra servicepunkter för tillstånd i synnerhet sommartid.

Leveranstid: Passet levereras i allmänhet inom 5–8 vardagar. Du får påskyndad leverans mot extra avgift.

Vart och ett dokument i sitt eget kuvert: Det färdiga passet skickas i ett slutet kuvert till det avhämtningsställe som du själv har valt. Har du valt Landskapet Åland som avhämtningsställe så sker avhämntingen vid Ålands polisinrättnings tillståndsavdelning. Har du valt annan avhämtningsplats i Finland är avhämtningsplats som drivs av Matkahuolto eller dess underleverantörer. Om du samtidigt ansöker om ett identitetskort eller pass för dem du är vårdnadshavare för, levereras varje dokument i sitt eget kuvert.

Förvaringstid: Avhämtningsstället förvarar passet i 14 dagars tid. En försändelse som inte avhämtats är inom ungefär en vecka tillbaka på polisstationen, där du kan hämta den.

Legitimera dig på avhämtningsstället: Om du själv hämtar ditt pass, måste du visa upp försändelsekoden i ankomstmeddelandet, samt styrka din identitet med ett pass eller identitetskort som utfärdats av finska myndigheter. Även ett gammalt pass eller identitetskort duger, om deras giltighetstid gått ut för under ett år sedan. Det måste ändå gå att identifiera dig från dokumentets foto. Det går inte att legitimera sig med körkortet då man avhämtar ett pass.

Hämta ett pass för en person som du är vårdnadshavare för: Du avhämtar passet för en person du är vårdnadshavare för på samma sätt som du avhämtar ditt eget.

Avhämtare med fullmakt: Du kan ge fullmakt åt en annan person för att denna avhämtar ditt pass. Då måste avhämtaren ha fullmakt, försändelsekod och giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finska myndigheter. Det går inte att legitimera sig med körkortet då man avhämtar ett identitetskort.

En hand överräcker ett finskt pass

 

Leverans av pass dragspel

Påskyndad leverans

Påskyndad leverans

Du kan få påskyndad leverans mot extra avgift, om våra kvoter tillåter det.

Dagskvot: Snabb- och expressleveranser har en riksomfattande dagskvot. Kvoterna kan ibland vara fulla, i synnerhet under sommaren.

Observera vid ansökningar på nätet: Om du ansöker på nätet kan du få ett meddelande om att du måste besöka polisstationen för att identifiera dig. Då kan du inte välja påskyndad leverans i din ansökan på nätet. Du kan dock ändra leveranstiden till en snabbare när du kommer till servicestället. Då debiterar vi prisskillnaden mellan normal och påskyndad leverans.

Leveranstider

I leveranstiden ingår tiden för handläggning, tillverkning av passet samt leverans.

 • Normal leverans tar cirka 8 vardagar.
 • En snabbleverans tar 2–4 vardagar. Beställningsdagen räknas inte med i leveranstide
 • En expressleverans tar 0–2 vardagar, om kvoten för express-pass för dagen du gör din beställning ännu inte är fylld.
 • Tillfälligt pass får du med dig genast, men det beviljas bara av särskilt vägande skäl.
 • Sjömanspass får du med dig genast, om du uppfyller kraven för att bevilja det.

Ankomstmeddelande

Du får ett meddelande när ditt pass kan avhämtas.

Alternativ för hur meddelandet skickas: Du väljer själv om meddelandet ska skickas som textmeddelande (sms), e-post eller brev. Meddelandet innehåller en kod och avhämtningsställets adress. Begär att ankomstmeddelandet skickas både per sms och e-post, om det är möjligt. Då är chansen större för att du får den nödvändiga informationen även om det enda meddelandet inte kommer fram.

Försändelsekod: Förvara försändelsekoden omsorgsfullt. Passet överlämnas inte utan denna kod.

Ankomstmeddelande - haitarit

Ta med detta till avhämtningsstället ax

Ta med detta till avhämtningsstället


Försändelsekod: När du hämtar passet ska du legitimera dig och ge försändelsekoden. Du kan visa försändelsekoden till exempel på mobiltelefonen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du skrivit för hand.

Legitimera dig: Bestyrk din identitet med ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finska myndigheter. Om du inte har ett sådant, kan ett finskt pass eller identitetskort som gått ut för högst ett år sedan också användas, om inte annat anges.

Det pass eller identitetskort som du lägger fram måste i alla fall vara sådant att du lätt kan identifieras från fotot.

Det går inte att legitimera sig med körkortet då man hämtar ut ett pass.

Fullmakt till en annan person


Fullmakt: Du kan också ge en annan person fullmakt att hämta ut ditt pass. Då måste du ge personen en skriftlig, personlig fullmakt. Observera att en avhämtare med fullmakt endast kan styrka sin identitet med ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finska myndigheter.

Ladda ned en fullmaktsmall här. 

Under 15-åringar: Om passets innehavare är under 15 år är det vårdnadshavaren som ger fullmakt till avhämtaren. Vårdnadshavaren behöver ingen fullmakt av sitt minderåriga barn för att hämta ut passet. Vårdnadshavaren identifieras på samma sätt som innehavaren av ett pass skulle identifieras.

Jag har varken pass eller identitetskort, och jag vill inte ge fullmakt till någon. Hur agerar jag?


Om du inte har ett pass eller identitetskort som krävs då du hämtar passet, och du inte vill ge en annan person fullmakt att hämta passet åt dig, kan du undantagsvis hämta ditt pass på polisstationen. Avtala skilt om detta på polisstationen.

Vår nättjänst kontrollerar i våra register om du har ett pass eller identitetskort som behövs vid avhämtning. Om du inte har sådana, kan du välja polisstationen som avhämtningsställe.

Tilläggsuppgifter om snabbpass


Snabbpasset är ett normalt pass, som levereras fortare än vanligt. Antalet snabbleveranser per dag är begränsat.

Leveranstid: Om du lämnar in en ansökan om snabbpass på nätet senast kl. 9 på vardagar, kan du hämta det färdiga passet senast den andra vardagen efter beställningsdagen, om det finns utrymme i kvoten för snabbpass samma dag. Om du gör din ansökan på polisstationen eller om din ansökan på nätet kräver ett identifieringsbesök, är tidsgränsen kl. 11. Om du lämnar in din ansökan senare eller om det finns utrymme först i nästa dags kvot, kan du hämta det färdiga passet senast den tredje vardagen efter beställningsdagen. 

Ansökningar behandlas enbart på vardagar.

Ansök om snabbpass på nätet: Om du gör din ansökan på nätet och systemet meddelar att det krävs ett identifieringsbesök, kan du endast välja normal leveranstid för passet. Du kan emellertid byta leveranstiden till en snabbare när du besöker polisstationen. Då betalar du prisskillnaden mellan normal och påskyndad leverans.

Observera: Ett tillfälligt pass är inte det samma som ett snabbpass. Ett tillfälligt pass specificeras på polisstationen och utfärdas endast av särskilt vägande skäl. Det ger inte rätt att resa till alla länder. Ett snabbpass är i alla avseenden likadant som ett pass med normal leveranstid.

Tilläggsuppgifter om expresspass


Expresspasset är ett vanligt pass som levereras med expresshastighet. Antalet expressleveranser per dag är begränsat.

Leveranstid: Om du lämnar in din ansökan om expresspass på nätet senast kl. 9 på en vardag, kan det färdiga passet avhämtas samma eftermiddag kl. 16, om det finns utrymme i kvoten för expresspass samma dag. Om du gör din ansökan på polisstationen eller om din ansökan på nätet kräver ett identifieringsbesök, är tidsgränsen kl. 11. Om du lämnar in din ansökan senare eller om det finns utrymme först i nästa dags kvot, kan du hämta det färdiga passet nästa vardag kl. 16. 

Ansökningar behandlas enbart på vardagar.

Avhämtningsplatser: Du kan ansöka om expresspass på vilken polisstation som helst, men det färdiga passet levereras endast till

 • Matkahuoltos terminal vid Kampen, Kampens centrum, Narinken 1, Helsingfors
 • R-kiosken, Terminal 2, Helsingfors-Vanda flygplats
 • Verkkokauppa.com:s 24 h kiosk, Stillahavsgatan 11, Helsingfors

Ansök om expresspass på nätet: Om du gör din ansökan på nätet och systemet meddelar att det krävs ett identifieringsbesök, kan du endast välja normal leveranstid för passet. Du kan emellertid byta leveranstiden till en snabbare när du besöker polisstationen. Då betalar du prisskillnaden mellan normal och påskyndad leverans.

Kontrollera skicket på ditt pass och uppgifterna i det


Du får ett följebrev med ditt nya pass där det finns anvisningar för hur du granskar passets skick och uppgifterna i det. Läs noggrant igenom anvisningarna.

När du får ditt pass, kom ihåg att kontrollera att

 • passet är helt: passets pärmar, sidor och bindning är i skick
 • personuppgifterna i passet är korrekta och fullständiga: fullständigt namn, nationalitet, födelsedatum, kön, slutdelen av personbeteckningen och födelseort
 • underskriften stämmer: skrivkunniga har rätt namnteckning. Namnteckningen för en icke skrivkunnig (främst barn) har ersatts med ett streck
 • passets uppgifter stämmer: passets typ, land, passnummer, datum för utfärdande, sista giltighetsdag och den utfärdande myndighets namn framgår
 • fotot stämmer: fotot ser korrekt ut.

Om du så önskar, kan du besöka en polisstation för att granska att passets chip fungerar och att dess innehåll är korrekt.

Om du upptäcker fel eller brister i passet ska du visa det på en polisstation. Om man konstaterar att felet beror på passtillverkaren eller den myndighet som utfärdat passet, får du ett nytt pass utan kostnad.

Kom ihåg att du endast kan resa med ett pass som är i bra skick och som innehåller korrekta uppgifter.

Makulera och förstör ditt gamla pass


Du får ett följebrev med ditt nya pass med anvisningar om hur du makulerar och förstör ditt gamla pass. Läs noggrant igenom anvisningarna.

När du tar emot ditt nya pass upphör ditt tidigare pass automatiskt att gälla. Ett pass som inte längre gäller duger inte som giltigt resedokument, även om giltighetstiden ännu inte har gått ut.

Makulera ditt gamla pass

 • genom att klippa sönder chipet: Klipp sönder passets sida med personuppgifter så att också chipet nere i passets högra kant klipps itu. Chipet syns som en liten fyrkantig bild vid den utfärdande myndighetens namn.
 • genom att klippa passets pärm: Klipp bort ett av hörnen på passets pärm.

Med tanke på ditt rättsskydd är det mycket viktigt att makulera ditt gamla pass. Om ditt gamla pass hamnar i fel händer kan din identitet användas för kriminella syften. Det allra säkraste är att makulera passet på det sätt som beskrivs ovan och att dessutom helt och hållet förstöra passets delar. Observera att höljet kring passets chip är mycket tåligt och skadas inte i normala förbränningstemperaturer.

Om du vill kan du också lämna in ditt gamla pass till polisen. Matkahuolto eller dess underleverantörer tar inte emot gamla pass.