Leverans av identitetskort

Leverans av identitetskort


Identitetskortet levereras i allmänhet till det valda avhämtningsstället inom 5–8 vardagar. På avhämtningsstället ska du visa försändelsekoden samt legitimera dig. Det är också möjligt att ge fullmakt åt en person som avhämtar kortet.

Kontrollera i god tid före resan att ditt identitetskort är giltigt. Observera att det kan vara flera veckors kö till våra serviceställen för tillstånd i synnerhet sommartid.

Leveranstid: Identitetskortet levereras i allmänhet inom 5–8 vardagar. Det finns ingen snabb leverans för identitetskort.

Varje dokument i sitt eget kuvert: Har du valt Landskapet Åland som avhämtningsställe så sker avhämntingen vid Ålands polisinrättnings tillståndsavdelning. Har du valt annan avhämtningsplats i Finland är avhämtningsplats som drivs av Matkahuolto eller dess underleverantörer. Om du samtidigt ansöker om ett identitetskort eller pass för dem du är vårdnadshavare för, levereras varje dokument i sitt eget kuvert.

Förvaringstid: Avhämtningsstället förvarar identitetskortet i 14 dygn. En försändelse som inte avhämtats returneras inom ungefär en vecka till polisstationen där du kan hämta den.

Legitimera dig på avhämtningsstället: Om du själv hämtar ditt identitetskort, måste du visa upp försändelsekoden i ankomstmeddelandet samt styrka din identitet med ett pass eller identitetskort som utfärdats av finländska myndigheter. Även ett gammalt pass eller identitetskort duger om giltighetstiden gått ut för mindre än ett år sedan. Det måste ändå gå att identifiera dig från dokumentets foto. Det går inte att legitimera sig med körkortet då man avhämtar ett identitetskort.

Avhämtning av identitetskort som beviljats en person som du är vårdnadshavare för: Du avhämtar identitetskortet för en person du är vårdnadshavare för på samma sätt som du avhämtar ditt eget.

Fullmakt för avhämtare: Du kan ge fullmakt åt en annan person att hämta ditt identitetskort. Då måste avhämtaren ha fullmakt, försändelsekod och giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finländska myndigheter. Det går inte att legitimera sig med körkortet då man avhämtar ett identitetskort.

Ladda ned en fullmakt här.

Henkilökortin toimitus infoboksi sv

Leveranstid

Identitetskortet levereras i allmänhet inom 8 vardagar. Du får påskyndad leverans mot extra avgift.