Serviceavgifter Ålands polismyndighet text ovanför prisdragspel. -ax

Serviceavgifter


Behandlingen av tillståndsansökningar och anmälningar är avgiftsbelagd. Avgifterna nedan gäller ansöknings- och anmälningsärenden som anhängiggjorts år 2020.

OBS! Avgifter för elektronisk ansökan om identitetskort följer under augusti 2021 de avgifter som anges i Inrikesministeriets avgiftsförordning 735/2021

På grund av att det är en skillnad i avgift för elektronisk ansökan under augusti månad, ber vi att om det är möjligt, vänta med elektronisk ansökan om identitetskort till september.

Serviceavgifter

Prislista pass polisen.ax dragspel

Prislista Identitetskort polisen.ax dragspel

Polisens serviceavgifter infobox om övriga fastställda kostnader-ax

Prislista för polisens avgiftsbelagda prestationer.

Den fullständiga prislistan för polisens avgiftsbelagda prestationer hittar du i ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer.