Serviceavgifter Ålands polismyndighet text ovanför prisdragspel. -ax

Serviceavgifter


Behandlingen av tillståndsansökningar och anmälningar är avgiftsbelagd. 

 

Serviceavgifter

Prislista pass polisen.ax dragspel

Prislista Identitetskort polisen.ax dragspel

Polisens serviceavgifter infobox om övriga fastställda kostnader-ax

Prislista för polisens avgiftsbelagda prestationer.

Den fullständiga prislistan för polisens avgiftsbelagda prestationer hittar du i ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer ÅFS 134/2023.