Serviceavgifter Ålands polismyndighet text ovanför prisdragspel. -ax

Serviceavgifter


Behandlingen av tillståndsansökningar och anmälningar är avgiftsbelagd. Avgifterna nedan gäller ansöknings- och anmälningsärenden som anhängiggjorts år 2020.

Serviceavgifter

Prislista pass polisen.ax dragspel

Prislista Identitetskort polisen.ax dragspel

Polisens serviceavgifter infobox om övriga fastställda kostnader-ax

Prislista för polisens avgiftsbelagda prestationer.

Den fullständiga prislistan för polisens avgiftsbelagda prestationer hittar du i ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer.