Ansök om körkort rubrik

Ansök om körkort

Ansök om körkort

Ansökan om körkort inom grupp 1:

  1. Fyll i en hälsodeklaration hos polisen
  2. Bifoga ett synintyg från optiker eller läkare. Synintyget får vara högst två månader gammalt
  3. Bifoga två nytagna passfoton.
  4. Om du inte har körkort sedan tidigare behöver du också bifoga intyg över godkänt teoriprov. Provet får genomföras tidigast en månad innan du får påbörja övningskörningen. 
  5. Om du har fyllt 70 år eller lider av något medicinskt problem ska läkarutlåtande bifogas till ansökan i stället för en hälsodeklaration. Läkarutlåtandet får vara högst två månader gammalt. 
  6. Om du inte har fyllt 18 år krävs ett samtycke från vårdnadshavarna

 

Ansökan om körkort inom grupp 2:

  1. Bifoga två nytagna (fysiska) passfoton
  2. Bifoga ett läkarutlåtande. Läkarutlåtandet får inte vara äldre än två månader då du lämnar in ansökan.
  3. Om du ansöker om körkort för kategori C, CE, D1, D1E eller D och det handlar om utbildning för yrkeskompetens, behöver du också bifoga ett intyg från ansvarig utbildningsarrangör
  4. Om du ansöker om förnyelse av körkort i grupp 2, eller om du har yrkeskörtillstånd och du har fyllt 45 år eller fyller 45 år under det nya körkortets giltighetstid, behöver du bifoga ett läkarutlåtande som visar att de medicinska kraven uppfylls. Läkarutlåtandet får inte vara äldre än två månader. Om du har något av de medicinska problem som nämns i körkortslagens 10 paragraf, kan polisen kräva att du lämnar in ett läkarutlåtande som är utfärdat av en läkare som har specialistkompetens inom området.