Offentlig delgivning Hero text ax

Offentlig delgivning


Offentlig delgivning kan användas när delgivningen inte kan ske på något annat sätt. Detta kan bero på att polisen inte har hans eller hennes kontaktinformation eller mottagaren undviker delgivning.  Till exempel ett beslut om körförbud kan vid behov delges genom offentlig delgivning. 
 
Offentlig delgivning kan även användas när en handling ska delges över trettio personer som är kända eller när antalet personer inte är känt.

I samband med en offentlig delgivning finns handlingen framlagd vid polisinrättningen för delgivningsmottagarens påseende under en bestämd tid.

Meddelande om att en delgivningshandling har lagts fram publiceras på polisens webbplats och vid behov i en dagstidning från vilken delgivningsmottagaren bäst antas få information om saken. 

Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland, i synnerhet 50§.

Offentlig delgivning rubrik text ax

Offentlig delgivning

Nedan publicerade offentliga delgivning vid Ålands polismyndighet.

Innehållspublicerare