Poliisi yhteiskunnassa sv

Polisens roll i samhället 

Polisen skapar trygghet och ordning i samhället. Polisen är lätt att känna igen och få kontakt med såväl ute i samhället som på nätet. 

Till det dagliga polisarbetet hör säkerhetsfrågor som berör alla, såsom att reda ut brott, övervaka trafik och allmän ordning liksom tillståndsärenden. Polisen tar effektivt hand om brådskande larmuppdrag med hänsyn till rådande regionala förhållanden, även i exceptionella situationer. Polisarbetet har förändrats i takt med teknikutvecklingen och det ständigt föränderliga samhället, och att förebygga brott kräver alltmer uppmärksamhet även på nätet.

Samarbetet blir allt tätare med andra säkerhetsmyndigheter och samarbetsorgan både internationellt, nationellt och regionalt samt i synnerhet i glesbygden. Utgångspunkten är en öppen, enhetlig, lättfattlig och snabb kommunikation. Vi utvecklar polisens tjänster sett till olika kundgruppers behov och med hänsyn till hållbar utveckling och säkerhetsaspekter.

Närmare information om polisens vardag och arbete ger vi via meddelanden, på vår webbplats och i en rad profiler i sociala medier. 

Polisen är pålitlig

I Finland värdesätter allmänheten polisens roll i samhället och litar på polisen. Polisen är omutlig och icke-korrupt, och behandlar alla lika. Undersökningar visar att cirka 95 procent av finländarna litar på polisen. Det här gör polisen till en av de myndigheter i Finland som allmänheten har mest förtroende för. 

Ett ständigt arbete pågår för att rensa bort ojämlikhet, och vi tar initiativ till och deltar aktivt i samhällsdebatten när det gäller polisens hela verksamhetsområde. Avsikten är att nå alla människogrupper i lika hög grad och förhindra utslagning. Polisens mål är att vara tillgänglig för medborgarna.