Trafikövervakning på schemat under Trettondagen

7.1.2021 10.38
Nyhet

Polisen har bötfällt ett antal bilister för bl.a. överhastighet och för att fordonet varit obesiktat.

Under dagen har trafiken övervakats runtom i landskapet. Hastighetsöverträdelser i Mariehamn, Jomala och Hammarland har uppdagats. Fyra stycken fordonsförare har delgivits böter till följd av detta. Obesiktade fordon i trafik har påträffats i Lemland och Hammarland, där fordonsförarna har delgivits böter och fordonens registerskyltar har avlägsnats. En fordonsförare pratade i mobiltelefon i Hammarland, för vilket föraren delgavs böter. Andra fordonsförare har delgivits anmärkningar för diverse förseelser.

Polisen och Gränsbevakningen påträffade en efterlyst person i Mariehamn. Personen processades av Gränsbevakningen.

Från natten till torsdagen den 7 januari finns inget att rapportera. 
 

Nyheter sv Åland polismyndighet
Ålands polismyndighet