"Busknackningar" kan utgöra en brottslig handling

Utgivningsdatum 13.11.2023 11.23
Nyhet

Polisen har under den senaste tiden upplevt att så kallade "busknackningar" där barn eller ungdomar knackar på eller på annat sätt för oljud vid en bostad ökat och polisen vill uppmärksamma detta för att stävja fenomenet

Att med flit och utan orsak störa en annans hemfrid är ett brott. När dylika händelse sker, så kan det i bostaden finnas äldre personer med hälsoproblem, barn, husdjur med mera, som utan orsak skräms upp eller blir störda till den graden att detta avsevärt rubbar deras hemfrid och kan därmed utgöra ett brott.

Det kan vara frågan om hemfridsbrott och i sådant fall registrerar polisen en brottsanmälan samt börjar utreda ärendet. Personer som är 15 år eller äldre kan bli straffade för ett brott och detta innebär att personen kallas på förhör till polisstationen, kan bli införd i signalementsregistret med mera utredningsåtgärder. Om misstänkt är under 15 år registreras sådana personer som misstänkta till gärningen i polisens brottsanmälningsregister och trots att inget straffansvar föreligger vidtas andra åtgärder som kontakt med vårdnadshavare och socialen. Detta innebär bland annat att polisen skickar en barnskyddsanmälan till de sociala myndigheterna om oro för ett barn framkommer i samband med en händelse som till exempel ett misstänkt brott.


Vårdnadshavare, diskutera med era barn och ungdomar om detta fenomen och vilka konsekvenser det har både för de drabbade som för den som håller på med dylikt beteende. Polisen ser allvarligt på händelser där medborgares hemfrid blir rubbad genom uppsåtligt störande vilket skapar rädsla samt oro för de som blir utsatta.