27.11

Utgivningsdatum 27.11.2019 18.06
Nyhet

Under dagen har polisen arbetat med bland annat följande:

En treaxlad bil stoppades i Mariehamn då fordonet såg ut att vara tungt lastat. I förordningen om användning av fordon på väg står att denna specifika treaxlade bil får väga 26 ton. Dock hade fordonet sådana specialvillkor att fordonet fick väga 28 ton. Fordonet vägdes vid landskapets kaj i Möckelö. Totalmassan blev strax under 28 ton, och föraren fick fortsätta sin färd.

På Lemlandsvägen framfördes ett fordon i en hastighet om 93 km/h, tillåtet 70 km/h. Föraren stoppades och delgavs böter. Fordonet ifråga var avställt. En anmälan upprättas till Statens Ämbetsverk för deras administrativa förfarande.

På Lemlandsvägen observerade polispatrull en paketbil som hade en O1-släpvagn bak. För O1-släpvagn är största tillåtna totalmassa 750 kg. Släpvagnen såg tungt lastad ut, och fördes till landskapets kaj i Möckelö för vägning. Släpvagnens totalmassa vägdes till 1300 kg. Föraren är misstänkt för en trafikförseelse och delgavs böter.

Två stycken förare har på olika håll i landskapet stoppats efter att ha framfört sina fordon i överhastigheter som har ansetts vara lindriga. Bägge förare delgavs en anmärkning för detta.

Anmäldes om en rådjurskollision på Nya Godbyvägen i Mariehamn. Fordonet erhöll lindriga plåtskador. Rådjuret avlivades av polis.

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet