Allhelgonahelgen

Utgivningsdatum 5.11.2023 13.36
Nyhet

Både under natten till lördagen och till söndagen har det varit mycket folk på stan. Berustningsgraden varit hög och sex personen varit omhändertagna av polisen.

Under de senaste dygnen har polisen förrättat trafikkontroller på flera olika platser. Böter har delgivits bland annat för att föraren hållit mobiltelefonen i handen under färden, fordonet varit obesiktat och för överhastigheter.

Ytterligare om trafikövervakningen kan nämnas att genomfart på Högbackagatan gav en bilförare böter, för denne underlät att följa  trafikmärket körning med motordrivet fordon förbjuden, med tilläggsskylten gäller genomfart.        

Natten till söndagen delgavs två bilförare böter på 70 € för att de störde uppsåtligen den allmänna ordningen genom att föra oljud i centrala Mariehamn. Förarna spelade så högt musik i sina bilar så det störde andra.

På natten till fredagen påträffades i Lumparland en person som var påverkad och hade tydliga drogtecken. Drogtestet visade positivt och personen delgavs böter för straffbart bruk av narkotika.

Under helgen har flera personer varit omhändertagna av polisen. Totalt har sex personer varit omhändertagna för att de varit endera så berusade att de inte kunnat ta hand om sig själv eller de stört ordningen. Av dessa störde en person ordningen på landsbygden. Personen var vid påträffande uppenbart påverkad av narkotika och drogtestet var också positivt. Vid säkerhetsgranskning av en annan som omhändertagits hittades en liten mängd narkotika i personens kläder. Båda misstänks för straffbart bruk av narkotika.

Nyheter Trafik Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet