Anmälan om deaktiverade skjutvapen - förtydligande

Utgivningsdatum 14.3.2024 9.21
Nyhet

Nyheten som publicerades 13.03.2024 kl. 15.41 innehöll ett skrivfel. Nedan rättad text.

Anmälan om innehav av ett deaktiverat skjutvapen skall göras till polisen senast 15 juli 2024 och det är innehavaren som ska göra anmälan. Många har hörsammat informationen som polisen gav ut tidigare, men det har också kommit in ett antal onödiga anmälningar. Därav detta förtydligande.


Det är endast deaktiverade skjutvapen som nu skall anmälas.


Tidigare har man istället för ordet deaktivering använt begreppet så som "skjutvapen som gjorts permanent obrukbart" eller att skjutvapnet är pluggat. Alltså det har gjorts något med skjutvapnet, så vapnet kan inte mera användas. Detta skall inte förväxlas med skjutvapen som är trasiga eller i sådant dåligt skicka att de inte kan mera användas. 
Den som innehar ett sådant deaktiverat skjutvapen borde också ha kvar något intyg över deaktiveringen.  Då intyget beviljades ändrades klassificeringen av objektet från att ha varit ett skjutvapen, till att vara ett föremål. Samtidigt upphörde ett eventuellt tillstånd för skjutvapnet att gälla. Ändringen som skedde i skjutvapenlagen i juli år 2019 förde med sig att dessa deaktiverade föremål klassificeras åter som skjutvapen. Lagändringen gav en övergångsperiod på fem år, så därav ska dessa deaktiverade skjutvapen anmälas till polisen senast 15 juli 2024. 

Allt annat, än just dessa deaktiverade skjutvapen behöver inte nu anmälas till polisen. Till exempel svartkrutvapen som inte genomgått någon deaktiveringsåtgärd ska inte anmälas. 

Svartkrutvapen är vapen som tillverkats före år 1890, som enbart är avsedda för svartkrut och som inte har genomgått några ändringar eller förstärkningar sedan dess. Dessa svartkrutvapen får man inneha utan tillstånd, men man får inte använda dem, får överlåtas permanent till någon annan och de ska förvaras enligt samma regelverk som övriga skjutvapen.  Uppmärksamma att ett ändrat svartkrutvapen alltid kräver tillstånd. 

Innehar man ett deaktiverat skjutvapen eller om man tror att skjutvapnet är deaktiverat, ska man anmäla om det. Finns det ett deaktiveringsintyg så uppge det i anmälan. Gör även anmälan även om ni inte hittar ett intyg. Anmälan görs lättast via nättjänsten som hittas på polisens hemsida  www.polisen.ax 


Om deaktiverade skjutvapen finns i ett dödsbo ska även dessa redovisas för bouppteckningen och anmälas till polisen. Ett deaktiverat skjutvapen får inte överlåtas till någon ny innehavare innan det har deaktiverats enligt gällande bestämmelser. Ett deaktiverat skjutvapen som visats på polisinrättningen efter 15.7.2019 behöver inte anmälas på nytt, bara om det byter innehavare.

Har man övriga odugliga skjutvapen i sin ägo och man är osäker om tillstånd behövs för innehav ska man boka tid för uppvisning av skjutvapnet hos polisen. Man kan även boka tid att visa eventuella svartkrutvapen, om man är osäker på om tillstånd för fortsatt innehav krävs.  
Tidsbokning för vapenuppvisning sker per telefon 018 - 527105.  
I samtliga fall tar Ålands polismyndighet kostnadsfritt emot skjutvapen om man vill överlåta dem till staten utan ersättning. 

Allmän information om vapenansökningar hittas på https://poliisi.fi/sv/ansok-om-vapentillstand 


Hänvisning till sidan, då www.polisen.ax är ännu under uppdatering. 
 

Nyheter Tillståndtjänst Åland Ålands polismyndighet