Även vapen som försatts i obrukbart skick ska anmälas till polisen

Utgivningsdatum 26.2.2024 15.03
Nyhet

Enligt skjutvapenlagen ska ett obrukbart eller deaktiverat vapen anmälas till polisen senast 15.7.2024. Anmälan kan göras elektroniskt.

Skjutvapenlagen kräver att ett vapen i varaktigt obrukbart skick eller ett deaktiverat vapen anmäls till polisen. Sådana vapen kan finnas som minnesföremål eller ärvda föremål i hemmen. Anmälan ska göras före 15.7.2024. Om den nuvarande innehavaren av ett vapen redan har anmält vapnet till polisen, behöver anmälan inte göras på nytt. Anmälningsskyldigheten gäller såväl vapeninnehavare som dödsbon.

Polisen påminner om att innehav av oanmälda obrukbara skjutvapen efter 15.7.2024 är straffbart enligt lag. Ett vapen i varaktigt obrukbart skick eller ett deaktiverat vapen kan överlämnas till en ny ägare bara om deaktiveringen har uträttats enligt de senaste bestämmelserna efter den 28.6.2018.

Det är enklast att göra anmälan via polisens e-tjänst
En elektronisk anmälan kan göras i polisens e-tjänst. Formuläret Anmälan av vapen i obrukbart skick eller deaktiverade vapen ger anvisningar om hur behövliga uppgifter ska fyllas i. Det går snabbt att göra anmälan elektroniskt och det är i de flesta fall inte nödvändigt att besöka polisstationen. Polisen kallar dig att visa upp vapnet bara om formuläret inte innehåller tillräckligt med uppgifter för registrering. 

. . . . . 

Nyheten publicerats den 22.2.2024 15.21 https://poliisi.fi/sv/-/aven-vapen-som-forsatts-i-obrukbart-skick-ska-anmalas-till-polisen 
Mera information om vapentillstånd hittas på sidan https://poliisi.fi/sv/ansok-om-vapentillstand  
 

Nyheter Tillståndtjänst Åland Ålands polismyndighet