Axplock av uppdrag från det gångna dygnet.

3.6.2021 14.06
Nyhet

Under det gångna dygnet har närmare tio fordonsförare har bötfällts i trafiken. Förseelserna har rört sig om överhastigheter, underlåtenhet att stanna för STOP, samt underlåtenhet att iaktta trafikmärke som anger motorfordonstrafik förbjuden. Dessutom påträffades en mopedförare som saknade giltigt körkort. Föraren misstänks för olovlig körning. Trafikkontroller har förrättats bl.a. i Finström och Mariehamn. 

Under onsdagskvällen påträffades en person som var efterlyst för att denne ej påträffats i ett stämningsärende. Personen stämdes och försattes på fri fot. 
Under onsdagen emottog polisen också en anmälan om försvunnen person. En kort stund senare framkom att personen var till rätta. 


Under natten till torsdagen fick polisen anmälan gällande pågående bilinbrott i Mariehamn. Patrullen var snabbt på plats och den misstänkte kunde gripas. Personen misstänks nu för bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, motstånd mot tjänsteman och straffbart bruk av narkotika. Ärendet är under utredning.  
 

Nyheter Trafik sv Ålands polismyndighet