Bara vitt eller gult ljus framåt

Utgivningsdatum 11.12.2019 5.59
Nyhet

Polisen har under kvällen hanterat gripna. Polisen har flera personer i förvar. En person som under kvällen den 10 december anmäldes ha stulit varor från en butik i Mariehamn ljög om sina personuppgifter åt polispatrull som grep denne för att utreda identiteten. I samband med gripandet, då identiteten var utredd, visade det sig att personen hade 18 aktiva efterlysningar. Flera av efterlysningarna innebär transport till fängelse i Riket. Den misstänkte delgavs även 18 dagsböter för tredska, så heter brottet man misstänks för om man försvårar polisens arbete genom att ljuga om namn och personnummer. Den efterlyste är fortsatt gripen i Mariehamn i väntan på beslut om vidare åtgärder.

Övervakning av hamnar under natten, inget att anmärka. 34 fordonsförare har granskats i Långnäs gällande nykterhet. Polisen upprättade alkotest i Sund på Prästö, allt i sin ordning även där, likaså i Eckerö under morgonen.

Polisen har under senare tid stoppat och informerat förare om regler kring fordon och dess belysning. Julen närmar sig och folk pyntar även sina fordon med diverse armaturer. Nedan kan man läsa vägtrafiklagens 46 och 48 paragrafer som innehåller mycket av det man behöver veta i sak, var så goda:

46 §. Användning av ljus på fordon i rörelse

När motordrivet fordon framförs skall hel-, halv- el­ler varselljus alltid användas.

Varje fordon skall använda hel- eller halvljus eller annat motsvarande ljus, som är föreskrivet för fordonet när det framförs i mörker, gryning eller skymning eller när sikten är nedsatt på grund av väderleksförhållande­na eller annan orsak. På fordon som, i enlighet med vad därom är särskilt föreskrivet, inte behöver vara utrustat med lyktor men däremot med reflexanordningar skall i stället dessa användas.

Helljus får dock inte användas:

1) på väg med tillfredsställande belysning;

2) på sådant avstånd från mötande fordon att dess fö­rare kan bländas; samt

3) när fordonet framförs på ringa avstånd bakom an­nat fordon.

Dimljus får användas endast vid dimma eller kraftigt regn eller snöfall. Dimljuset får då användas i stället för halvljus, om parkeringsljuset samtidigt är tänt.

48 §. Förbud mot oriktig användning av ljus

Fordons ljus får inte användas så att förare av annat fordon kan bländas.

På ett fordon får inte visas annat än vitt eller gult ljus framåt och inte visas vitt ljus bakåt annat än vid backning eller vid arbete som kräver vitt ljus. På for­don som används i polisens tjänsteuppdrag får dock, för stoppande av ett framförvarande fordon, samtidigt med blått blinkande ljus användas ljusanordning som framåt kastar rött blinkande sken.

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet