Bedrägerier och trafikövervakning

Utgivningsdatum 17.3.2023 11.04
Nyhet

Polisen har fortsättningsvis registrerat nya anmälningar på grund av så kallade telefonbedrägerier. Flera böter har delgivits under trafikövervakning för diverse trafikrelaterade överträdelser och en förare misstänks för att ha framfört sin bil under påverkan av andra rusmedel än alkohol.

BEDRÄGERIER


Polisen har under de senaste dygnen registrerat ytterligare anmälningar gällande så kallade telefonbedrägerier eller försök till sådana bedrägerier. Information om detta fenomen finns i tidigare inlägg och polisen vill påminna allmänheten att ta del av redan publicerad informationen. Länk till information finns här: 


https://polisen.ax/-/tank-dig-for-fall-inte-for-digitalt-bedrageri

 

TRAFIKÖVERVAKNING


Under trafikövervakning har flera fall av överträdelser i trafiksituationer uppdagats:


En förare framförde en bil som hade körförbud vilket resulterade i böter. Två förare delgavs böter för obesiktade fordon vilka framfördes i trafik. 


Fyra förare av fordon har under de senaste dygnen påträffats i trafiken och delgivits böter då förarna haft en mobiltelefon i handen under färden.


En lastbil med släp körde av vägen möjligen på grund av halka. Lyckligtvis skedde detta utan att någon person skadade sig. En brottsanmälan registrerades med misstanke om trafikförseelse.


Ett fall av misstänkt rattfylleri har framkommit i samband med en kontroll då föraren utförde ett snabbtest som visade positivt på narkotika. En anmälan har registrerats och polisen utreder ärendet vidare.


Föraren av en personbil som konstaterades ha däck i strid med bestämmelserna delgavs böter.  Två bilar kolliderade i korsningen Lemlandsvägen och Askuddsvägen resulterade i materiella skador men lyckligtvis ej personskador. Att inte registrera sin bil på Åland i enlighet med gällande betsämmelser fick en innehavare av en bil erfara då fordonet påträffades i trafik och böter delgavs för gärningen.
 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet