Bedrägerierna fortsätter

Utgivningsdatum 23.2.2023 16.08
Nyhet

Idag har polisen tagit emot information om att flertalet personer på Åland blivit uppringda av ett svenskt telefonnummer och att personen som ringt uppgett sig representera en post-leverantör.

Under samtalet har den som ringer upp berättat om att ett paket kommit och då den tillringda inte känns vid det berättar den som ringer att det kan vara fråga om ett bedrägeri och meddelar att den kan koppla till den tillringdes banks säkerhetsservice. Efter kopplingen tar en annan bedragare över och börjar begära information med mera. 


Polisen har också fått information om att det kommit samtal från svenskt nummer där man uppgett sig vara från polisen och frågat om man anmält bedrägeri eller liknande.

Samtliga av dessa bedrägerier utreds av Ålands Polismyndighet och vi ringer inte från svenskt nummer. Om man ändå vill dubbelkolla rekommenderar vi att man omgående avslutar samtalet och sedan ringer via polisens växel, 018–527100. Om denne är stängd kan man använda numret 018–19000.


Enligt vad polisen idag fått veta har ingen av de tillringda gett några uppgifter utan avbrutit samtalet. Däremot vill polisen uppmärksamma alla på att detta just nu förekommer i tämligen omfattande skala och uppmana var och en att prata med vänner, bekanta, föräldrar, barn med flera om detta.


Observera att ingen myndighet, bank eller annan instans begär att du skall logga in på ditt internetkontor. Om du blir ombedd att göra detta skall de genast avsluta samtalet. 
Har du gjort en inloggning eller till och med en betalning under ovanstående omständigheter, meddela omedelbart din banks spärrtjänst och därefter polisens anmälningsmottagning, telefon 018-527117. Om polisens anmälningsmottagning stängt och om du gjort en betalning kan du använda dig av numret 018–19000. 


Om du blivit kontaktad men kommit på att det är något lurt med samtalet och avslutat det ser vi gärna att du kontaktar anmälningsmottagningen. 
 

Nyheter Ålands polismyndighet