Beslagtaget konstverk

Utgivningsdatum 28.10.2022 11.29
Nyhet

Polisen har beslagtagit ett konstverk föreställande ett skjutvapen med knuten pipa som stått utanför ryska konsulatet. Anledning till beslaget är att polisen utreder lagligheten i detta föremål.

Polisen har beslagtagit den så kallade non-violence skulpturen som stått utanför ryska konsulatet. Konstverket är gjort av ett till synes riktigt vapen och det mesta tyder på att det är byggt av ett riktigt vapen med delar som är tillståndspliktiga. Även om vapnet som sådant inte går att skjuta med är det inte tillåtet att förvara tillståndspliktiga skjutvapendelar på allmän plats. Lagstiftningen stipulerar om förvaring och transportering av skjutvapen och skjutvapendelar. Personer som hanterar dylika delar ska även ha tillstånd till detta. Ärendet utreds för närvarande såsom misstänkt skjutvapenbrott.

Brott och utredning Mariehamn Nyheter Åland Ålands polismyndighet