Besök till Brändö och Sottunga

28.5.2021 21.35
Nyhet

Polismyndighetens tillståndsenhet besökte Brändö måndagen den 24 maj och Sottunga tisdagen den 25 maj. Om besöket hade det tidigare informerats om i resp. kommuns infoblad.

Hos tillståndsenheten ansöker man om diverse tillstånd som polisen beviljar, så som körkort, pass och vapeninnehavstillstånd. Enhetens kansli är på Strandgatan 23 i Mariehamn.

Med på resan till skärgården togs med datorer, skrivare, en mängd sladdar och allt annat som kunde behövas. Totalt under dessa två besök fick 15 personer information om tillstånd eller ansöka om tillstånd. Vanligaste ärendet var denna gång passansökningar.

Till de flesta tillstånd krävs att personen innan ansökan har skaffat sig passfoton, optiker eller läkarintyg. Ansökan kan alltid kompletteras i efterhand, men då kan det ta längre innan man får tillståndet. 

Undrar man vad som behövs bifogas ansökan kan man alltid ringa 018 – 527102. 

På måndagen packar vi igen bilen och åker iväg till Kumlinge och på tisdagen bär det ut till Kökar. Föglö kommer att få oss besök senare under året. 
 

Nyheter Nyheter Tillståndtjänst sv Åland Ålands polismyndighet
Ålands polismyndighet