Brand i lägenhetshus i Mariehamn

Utgivningsdatum 2.7.2024 16.32
Nyhet

Räddningspersonal arbetar som bäst med en brand i ett lägenhetshus i Mariehamn. Pga åtgärden ombeds allmänheten att undvika området för att därmed ge rum för räddningsinsatsen.

För tillfället, kl 16:28, arbetas det med branden. Dess omfattning eller orsak är inte i detta skede klarlagd. 

För att ge bästa möjliga förutsättningar för myndigheterna att genomföra räddningsåtgäder ombeds allmänheten att undvika området. 

Nyheter Ålands polismyndighet