Brott mot tjänsteplikt till åtalsprövning

Utgivningsdatum 10.6.2024 10.12
Nyhet

Polisen har avslutat en förundersökning gällande brott mot tjänsteplikt.

Polisen mottog i början av januari en anmälan om ett misstänkt sexualbrott som inträffat på ett äldreboende i början av december. Patienten som misstänks ha blivit utsatt för brottet hade inte själv förmågan att uttala sig om det som inträffat. Sexualbrottet är fortsättningsvis under utredning.


Det dröjde över tre veckor från att förmannen fått information om händelsen tills anmälan gjordes till polisen. Detta försvårade avsevärt utredningen av det misstänkta sexualbrottet, eftersom i princip all eventuell teknisk bevisning som kunnat fås gått förlorad.


Förmannen misstänks för brott mot tjänsteplikten. Polisen har slutfört utredningen och överlämnar den nu till åtalsprövning.

Brott och utredning Jomala Nyheter Åland Ålands polismyndighet