De senaste dagarna

Utgivningsdatum 26.11.2022 8.43
Nyhet

Polisen har under torsdag, fredag och natten till lördag övervakat allmän ordning och säkerhet liksom trafik. Bland annat nedanstående har kommti till polisens kännedom.

Torsdag

  • I Jomala framfördes ett fordon i en hastighet av 91 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.
  • Under dagen påträffades fyra obesiktade fordon i trafik. Samtliga förare delgavs böter för trafikförseelse. Fordonen påträffades i Mariehamn, Jomala och Saltvik.
  • I Mariehamn påträffades en efterlyst person. Personen processades i enlighet med efterlysningen, och fick sedan fortsätta sin dag. Uppgifter har vidarebefordrats till berörd myndighet.

Fredag

  • En personbilsförare körde 86km/h på Hammarlandsvägen i Hammarland där högsta tillåtna hastighet är 50km/h. Delgavs böter för trafikförseelse.
  • En personbilsförare körde 72km/h på Hammarlandsvägen i Jomala där högsta tillåtna hastighet är 50km/h. Delgavs böter för äventyrande av trafiksäkerheten.
  • En person greps enligt polislagen efter att ha blivit ilandförd från ett passagerarfartyg då de anlöpte Mariehamn. Personen var aggressiv och kraftigt berusad.
  • Trafikkontroller genom blåsprov hölls under dagen i Geta och Jomala där samtliga kontrollerade förare konstaterades var nyktra.

Natten till lördag

  • Natten till lördag var för polisens del lugn. Sedvanlig ordningsövervakning och trafikövervakning genomfördes.
  • En person greps på basen av polislagen då för att skydda mot brott eller annat störande beteende.
Nyheter Ålands polismyndighet